Fysisk cirkel

I den fysiske cirkel er sikkerheden største prioritet. Det er ikke alle, der kan sidde med i denne form for udvikling i mediearbejdet. Man bliver ofte valgt ud af ånderne, og det vigtigste i denne form for cirkelarbejde er, at der skal herske en total harmoni og kærlighed imellem deltagerne. Der skal være gensidig respekt og man skal have det engagement og villighed, der skal til for at tjene ånderne…

Fysiske cirkler får altid et navn, for det giver alle deltagerne en ansvarsfølelse over for det arbejde, der udvikles i cirklen. Det er ikke navne som dit og mit, men f.eks. et navn der kan have en betydning for alle i cirklen. Det kan være et planetnavn eller som min egen cirkel, der kaldes Norden, fordi vi er to kvinder, der har oprindelse i Norden. Der er mange symbolske navne man kan give sin cirkel, det er bare at finde det, der passer til jeres fysiske cirkel!

Generelt om at sidde i cirkel – hvem kan og hvad kræves der – set med en sitters øjne
(af Charlotte Egelund Nielsen)

For 4 år siden fik jeg mulighed for, at sidde i fysisk cirkel i København. Jeg havde tidligere deltaget i Marions workshop og ud fra dette, sagde Marion at jeg med mit positive sind og gode humør var en oplagt sitter i fysisk cirkel. Som sittere i fysisk cirkel, er harmonien iblandt sittere utrolig vigtig… – Er harmonien ikke tilpas, så sker der intet eller udviklingen går i stå. Fra åndeverdens side, opfanger de potentielle sittere, hvis sitterne helhjertet har taget beslutning om , at det er deres ønske at sidde i fysisk cirkel; Det kommer helt af sig selv. Fra start lærte jeg personligt, at det både fysisk og psysisk er vigtigt, at man er stærk og ikke har personlige problemer; såsom misbrug af nogen art, og ikke lider af fysiske og psysiske sygedomme. Alt personligt i hverdagen lægges fra når man møder i cirklen, og man taler aldrig negativt eller omtaler hinanden eller de små hverdags ting negativt… Man lægger så at sige sit fysiske liv i en taske, og kun kommer med åbent og positivt sind og der fra får man en oplevelse og kærlighed fra åndeverden som ikke kan beskrives. Man kan roligt sige, at det man giver fysisk og psysisk kommer tilbage til en af kærlighed og healing. Ud over at fralægge sig sit EGO, er  det vigtigt at vide at man arbejder for åndeverden og ikke for sig selv, men kun for åndeverden og det man så får tilbage som en gave, er den personlige udvikling der sker og når samarbejdet imellem sitterne og ånde teamet er udviklet til samhørighed og stemmer fra åndeverden tager form, så lærer man om den åndelige filsofi og videre udvikler et samarbejde som ikke kan beskrives , andet end at man er meget privilegeret over at være en del at dette team. Så fat mod venner, er der en vijle og et ønske fra hjertet, er intet umuligt for den som beslutter helhjertet at være en del at dette. Det eneste som kræves er åbent sind, godt helbred og positivt sind. :) knus fra mig med ønsket om at alle kan og vil opleve det som jeg har oplevet som sitter.

Praktiske informationer

Lokalet
Lokalet, man vælger at afholde en fysisk cirkel i, er bedst, hvis der kun er ganske få møbler. Faktisk er det optimalt, hvis lokalet kun indeholder kabinettet, hvor mediet sidder, samt stolene som deltagerne skal sidde på. Derudover skal der være et lille bord, hvor man lægger de remedier på, som skal bruges under seancen, og her tænker jeg på en trompet lavet i aluminium eller plastic, hvorpå der er påført et stykke selvlysende tape i toppen og i bunden af instrumentet. Dette instrument er vigtigt i arbejdet med direkte stemme fænomenet (direct voice). En tragt til brug for ånderne, hvis de vil tale. En blok og pen til automatskrivning, samt diverse andre instrumenter. Har man ikke plads til et lille bord, lægger man alle tingene på gulvet.

Lokalet skal være mørklagt, og grunden hertil er, at elektrisk lys eller ganske få lysreflekser udefra kan forstyrre seancen.

Lokalet skal have en god temperatur. Der må ikke være koldt men heller ikke for varmt og det tempereres bedst via centralvarme -ikke pejs eller varmluft. Det er også vigtigt, at rummet er rengjort, da man i seancen vil kunne se mediet producere ektoplasma, og denne ektoplasma skal jo tilbage til mediets krop og kan derfor samle støvkorn op fra gulvet m.v. Det er meget vigtigt at forstå at enhver form for snavs på gulvet eller i rummet, og som opsamles af ektoplasmaet, som mediet har produceret, faktisk kan skade mediet når ektoplasmaen trækkes tilbage i mediet.

Kabinettet
De bedst egnede stole man kan vælge, er gode komfortable højryggede stole. Stolene er placeret i en halvmåne rundt om kabinettet, som er placeret i hjørnet af lokalet.

Kabinettet er bygget op via en gardinstang med et sort gardin, der er sat op i hjørnet af lokalet, således at mediet kan gå ind bag forhænget og sætte dig på den stol, der skal være placeret i kabinettet.

Grunden til at mediet skal have dette kabinet er, at ektoplasmaet vil blive produceret bag forhænget, og energien vil blive bygget op derinde på en sådan måde, at ånderne kan gøre brug af den.

Belysning
Det eneste lys der skal bruges i lokalet er en lille rød lampe. Denne lampe skal have en tænd/sluk knap placeret således, at den let kan tændes og slukkes igennem seancen. Det er også godt at have en lydoptager med, så seancen kan optages. Dog skal man være opmærksom på eventuelle lysdioder på apparatet, som skal tapes over, fordi under cirkeludviklingen må der ikke være nogen form for lys, der kan ses, bortset fra det røde lys fra lampen, som altid slukkes når cirklen begynder seancen.

Ting som ofte anvendes
Dette er ting som kan være gode at kende til når man starter en fysisk cirkel op. Nedenfor nævner jeg ting som oftest bruges i fysiske cirkler og som ånderne kan gøre brug af under seancen.

1. En ikke for tung trompet, som for det meste er lavet at aluminium men som også kan være lavet af plastic, der skal påføres et stykke selvlysende tape i bunden og I toppen så trompeten kan ses i mørket.

2. Det er godt at alle deltagerne i cirklen er forsynet med et glas vand under seancen så de kan få lidt at drikke, derudover skal der være to skåle med rent vand som står på gulvet – dette virker vitalt for elementerne i den fysiske cirkel.

3. Papir og pen lægges på gulvet i de tilfælde, hvor ånderne ønsker at skrive en besked. Man kan også lægge noget legetøj som kan larme, f.eks. babylegetøj, så ånderne derigennem kan give lyd fra sig! Man kan lægge små klokker, som også kan anvendes af ånderne.

4. Friske blomster er altid dejligt at have stående. Disse blomster kan man opleve bliver flyttet omkring af ånderne i løbet af seancen.

Sætte i gang
Når man starter cirklen, synger man nogle opløftende sange for at hæve vibrationerne. Efter et stykke tid kan man så begynde at tale ganske stille med ånderne. Denne form for cirkel må bygge en atmosfære op, så ektoplasmaen fra mediet kan blive aktiveret. Hver eneste gang man starter en cirkel op, starter man med en bøn og beder om hjælp til sin fysiske udvikling og beder om at al ens vibrationsenergi må gå til det medie, der skal arbejde.

Slutningen
Når cirklen når hen imod slutningen, skal man bede endnu en bøn samt igen synge nogle få sange.På den måde får man mediet tilbage fra trancen. Det er cirkellederens ansvar at få mediet sikkert tilbage til cirklen. Først derefter må gardinet til kabinettet trækkes fra og mediet kan fortælle hvad han/hun følte undervejs.

Det er en rigtig god idé at tage en kop te og en lille snak efter seancen. Det vil medvirke til at mediet kommer til sig selv og finder jordforbindelsen igen. Lydoptagelsen fra seancen kan man lytte til for at høre, om der er stemmer fra de ånder, der har været igennem. Der kan også være lyde, som man ikke har været opmærksom på under seancen og som man nu kan høre på optagelsen.

Grundlæggende principper
Der må ikke bæres parfume eller aftershave til seancen og man skal helst ikke have spist 4 timer før cirkelens start. Løst tøj kan anbefales, da der ikke må være noget der strammer. Man møder op hver uge, den samme dag på det samme tidspunkt og man sidder i cirklen i en times tid.

Udviklingen er langsom i en fysisk cirkel. Tro ikke at du vil kunne udvikle dig over kort tid. Denne form for udvikling tager år og det er her vi ser, om deltagerne har den tid og hengivenhed der skal til!

Den fysiske cirkel kan ikke sammenlignes med den mentale cirkel, hvor man kan tale og invitere ånderne ind. Du sidder ikke i den fysiske cirkel for at udvikle dig selv… men for at udvikle og være til rådighed for ånderne. Der skal være en leder af cirklen, som kan tage kontrollen på ethvert tidspunkt i seancen og som kan opmuntre mediet til at gå i trance og lade ånderne gøre brug af dennes krop.