Professor Preben Plum

Danmark og de nordiske lande har nogle af de bedste medier i verden, både når vi taler om fysiske medier og mentale medier. En anden version, jeg har fået fortalt af den selvsamme historie, er følgende: Professor Plums første kone brød sig absolut ikke om alt den interesse, Plum havde for alt det spirituelle. Hun var meget bange for, at han skulle miste sin ”fine” titel som professor. Som professor var det at Hr. Plum satte en fælde op for fru Melloni, og hans nydelige billeder viste, hvordan hun snød. Melloni har altid benægtet snyderiet og insisteret på, at det ikke var korrekt, at hun snød, men at det var professor Plum, der var uærlig og snød omkring de billeder,  som han viste.

Senere i livet, efter at være blevet skilt fra sin kone, begyndte professor Plum igen at interessere sig for den spirituelle verden, men denne gang gav han udtryk for, hvor ked af det han var over det, han tidligere havde gjort overfor Melloni, og han følte at han havde forrådt den spirituelle verden og smækkede døre i, som desværre ramte de rigtig gode medier i Danmark.

Fru Melloni arbejdede aldrig offentligt eller i forsamlinger mere. Hun fortsatte sin egen udvikling via cirkelarbejde hvor hun sad med gode venner i mange år efter.

.

Bevidsthed efter døden?

Af Professor Dr. Med. Preben Plum

Videnskabsfolk tror, at bevidstheden bliver skabt i hjernen på samme måde som elektricitet bliver skabt af en dynamo, og derfor må bevidstheden forsvinde sammen med hjernen.
Hvordan kommunikerer bevidstheden med omgivelserne? ” Ved hjælp af de fem sanser og det neuro-muskulære system” lyder svaret fra videnskaben.

Hvorom alting er, så er det altid blevet troet og nu også bevist, at mennesket kan opfange indtryk fra omgivelserne og er i stand til at påvirke omgivelserne med ukendte og uforklarlige evner. Vi ved om disse evner, at de fungerer uafhængig af tid og afstand, og vi ved, at 50 procent af voksne har haft ufrivillige oplevelser af denne slags, og at nogen få personer besidder evnerne i en sådan grad, at de er i stand til at bruge dem med deres fri vilje. Disse få, sjældne personer kaldes psykiske genier: Deres vigtighed for beviset på eksistensen af de uforklarlige psykiske egenskaber kan ikke blive understreget nok. De er i stand til at bevise deres evner ved gentagende og kontrollerede eksperimenter, og hele deres liv er som regel en kontinuerlig demonstration af disse evner.

De mest almindelige uforklarlige sanse-evner er telepati, clairvoyance, profetier, psykometri, og den mest almindelige uforklarlige ”motor” – egenskab er evnen til at påvirke fysisk stof med psykiske midler, at producere øjeblikkelig healing af organisk sygdom, ’Poltergeist’- fænomener, og spiritistiske fænomener. Andre vigtigt fænomener er ud-af-kroppen-oplevelser, nær-døds-oplevelser og døds-oplevelser.

Litteraturen er overvældende og troværdig; Forfatterens eksperimenter og erfaringer er beskedne og er blevet beskrevet andre steder. De har ledt til følgende konklusion:

Selvom vores bevidsthed bliver påvirket af vores hjerne, så er det ikke blevet vist, at den er skabt af hjernen på den samme måde som elektricitet er skabt af en dynamo.

Professor Dr. Med. P. Plum