Cirkelarbejde

Inden for spiritismen arbejder vi med flere forskellige slags cirkler. Der findes den åbne cirkel / mentale cirkel, som er den mest almindelige cirkel. Her kan alle deltage. Her drejer det sig primært om for den enkelte deltager at udvikle sig spirituelt. Derfor bliver den også kaldt en udviklingscirkel.

Ordet ”mental” bruges fordi det i den åbne cirkel er de mentale evner, som tages i brug. Det vil sige de indre evner, så som at kunne høre ånderne inde i hovedet. Mediet, som leder den åbne cirkel, vil iagttage deltagerne og finde ud af, hvilke evner de besidder, og om den enkelte skal videre til en af de andre cirkler.

I den lukkede cirkel skal man inviteres for at deltage. Det er for at skabe tryghed og undgå, at folk kommer og går, som det passer dem.

I healingcirklen bliver der lagt vægt på at udvikle deltagernes healingsevner.

Så er der redningscirklen, hvor deltagerne bruger deres tid på at hjælpe de ånder, som er faret vild, og af en eller anden grund ikke er kommet over på den anden side. Deltagerne i redningscirklen hjælper ånderne med at komme frem i lyset.

Der findes hjemmecirklen, hvor deltagerne – som ordet antyder – kommer i et privat hjem i stedet for i spiritistkirken.

Så er der endelig den fysiske cirkel, hvor al energien bliver brugt på ånderne. Det er meget svært at blive deltager i en fysisk cirkel, for her er det ånderne, der bestemmer, hvem der skal have lov til at være med.
Ånderne gør alt for at de får de rigtig mennesker med i den fysiske cirkel. Deltagerne skal være udstyret med en tilstrækkelig mængde energi og den nødvendige viden. Det er blandt andet her, det kan ske, at ånderne materialiserer sig. I den fysiske cirkel er de fænomener, der finder sted, ydre, og derfor kan alle – i modsætning til de mentale cirkler – se, hvad der sker. De fysiske cirkler er meget sjældne, og der findes kun få af dem i England.