Poul Blak

Poul Blak & Marion

Bag bogen Løft låget og tænk livet om er en af Danmarks mest seriøse skribenter, journalisten og forfatteren Poul Blak. Gennem to år arbejdede han sig systematisk og grundigt ind i, hvad der gennem tiderne er sagt og krævet om det spirituelle og metafysiske – herunder om spiritismen.

Poul Blak er et meget vidende menneske, der i denne bog kaster lys bl.a. på den spiritistiske verden og dens baggrund. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at man også anskaffer sig Løft låget – og tænk livet om, hvor en god del af alt det spirituelle bliver sat ind i en meget spændende sammenhæng.
I de senere år er den spirituelle verden gennem TV, radio og den skrevne presse blevet stadig mere omtalt i Danmark. Der fortælles om ånder, medier, klarsyn, sittings, cirkler og healing. Og aldrig tidligere har derfor så mange mennesker henvendt sig til mig for at ville lære mere.

Bogen har sin egen hjemmeside www.poulblak.dk

“Dansk biskop vil nu ikke udelukke åndernes verden
I Danmark har debatten om ånder her fra starten af det nye år (2004) taget en meget overraskende drejning. Det er sket ved at biskoppen i Århus Stift, Kjeld Holm, i et svar til forfatteren Poul Blak nu gør rede for, at han (biskoppen) ikke længere vil udelukke eksistensen af ånder – herunder onde ånder. Det havde biskoppen ellers gjort i et afsnit af TV-serien “Åndernes Magt” på TV2 Zulu (11.12.2001). I sin nye bog, “Løft låget – og tænk livet om”, angreb Poul Blak derefter biskoppens ånde-benægtelse og erklærede den helt i modstrid med, hvad der står at læse i Bibelen. Det er efter læsningen af Poul Blaks bog, at biskoppen åbenbart er kommet på andre tanker om åndeverdenen. Man kan se uddrag af brevet fra biskoppen på www.poulblak.dk. Og ved derefter at trykke på “Hvad siger folkekirken?” Her kan man også se andre tegn på, at den offentlige mening i Danmark nu er ved at svinge rundt – hvorefter det er legalt at beskæftige sig med eksempelvis spiritisme. På den før nævnte hjemmeside for bogen “Løft låget” kan man således se en ledende artikel fra en dansk avis, der her i december 2003 skrev: “Selvfølgelig er der mere mellem himmel og jord, end vi umiddelbart kan se – og umiddelbart forklare. Det strider ikke mod kristendommen. Tværtimod. Det hører sammen med den. Så i stedet for at ærgre sig over det uforklarlige, bør kirken glæde sig inderligt”.