Victor Zammit

.

Til det danske skeptica fra Victor Zammit, victor@victorzammit.com

Først og fremmest skal vi lige have kendsgerningerne på plads. Jeg kalder jer IKKE for skeptikere. I er enten ’snævertsynede skeptikere’ eller, måske mere præcist, ’materialister’. Den oprindelige betydning af ordet skeptiker er en, der tvivler men altid holder mulighederne åbne for, at et fænomen kan være ægte. For at opnå en vis respektabilitet anvendte de amerikanske materialister ordet ’skeptiker’ til at beskrive dem selv. Andre steder i verden har materialister så gjort amerikanerne det efter. Det er vel i orden at man har mod nok til at slå fast, hvem I er i virkeligheden.

For det andet er der ikke noget der taler for, at man kan beskrive ‘åbentsindet’ eller ‘snæversynet’ skeptisisme som empirisk eller ‘videnskabelig’. At en materialist nægter at tro på et spiritistisk fænomen som har klaret sig positivt i en videnskabelig test, gør ikke hans begrebsforståelse ‘videnskabelig’.

I virkeligheden er der teknisk set ikke nogen forskel mellem en tro på skeptisisme og en tro på religion. Hvorfor ikke? Fordi tro på skeptisisme og tro på en religion begge må klassificeres som ’subjektive’ (personlige overbevisninger) – og alle personlige overbevisninger kan, i sagens natur, være totalt forkerte.

Dette viser også, at hverken skeptisisme eller religion i sidste ende har substans nok til på nogen måde at blive understøttet af videnskaben. Enhver ’tro’, som ikke kan understøttes af videnskaben, kan senere vise sig at være totalt uden værdi. Enhver uoverensstemmelse mellem videnskab og tro, ja, man kan stille det på spidsen og sige mellem videnskab og empirisme (anvendelse af videnskabelige metoder til at måle fænomener) vil bestå.

Det er derfor, der til dato ikke findes en eneste bog i verden, skrevet af en videnskabsmand, filosof, akademiker eller materialist, som viser, at livet efter døden ikke eksisterer, eller at det ikke kan eksistere. Der er, derimod, tusindvis af bøger skrevet af empirister, videnskabsmænd og andre forskere, om eksistensen af et liv efter døden og det paranormale, som ALDRIG er blevet modbevist af materialisterne og snæversynede skeptikere.
For det tredje viser Zwinge James Randis meritter, at han er en ‘charlatan’, og at han forsøger at narre amerikanerne, de danske skeptikere og andre. Forestil jer en, der ikke har nogen universitetsuddannelse, en der IKKE er videnskabsmand, som ikke er bekendt med videnskabelig praksis, som INGEN erfaring har med, hvad der kan erklæres for gangbare beviser, som aldrig selv har foretaget et videnskabeligt eksperiment, der strengt holder sig til den anerkendte videnskabelige metodik, og som nu forsøger at overbeviser jer om, at nogle af denne planets mest brilliante videnskabsmænd tager fejl med hensyn til det, de siger om et liv efter døden! Zwinge Randi har ikke den nødvendige kundskab, kompetence eller evne til at gå op imod dem, der er lysår foran ham, når det gælder fysisk, som fx Sir Oliver Lodge, der opfandt radioen. Zwinge Randi siger, at han har været ‘entertainer’, – efter sigende var han tryllekunstner – en der er trænet i at lyve, narre, mislede og i alskens ’verbale kunstgreb’.

Da Randi ikke er videnskabsmand, har han ALDRIG skrevet noget i nogen videnskabelig publikation. Han siger dogmatisk, at ’der findes ikke noget efter dette liv’ og at ’kommunikation med de afdøde ikke er mulig’. Men denne fordomsfulde skeptiker og uforbedrelige materialist KAN IKKE påvise HVORFOR det, han siger er korrekt, og gør det da heller ikke.

Selv om paranormale empirister og videnskabsmænd har produceret urokkelige beviser på livet efter døden og det paranormale, er Randi IKKE kommet med NOGEN faste beviser på, hvorfor de dygtige medier tager fejl. Det eneste han gør, er endnu en gang at udgyde sine egen negative personlige overbevisninger – en ikke gangbar negativ forudindtagethed.

Han kan narre de danske skeptikere, han kan narre nogle få mennesker, som vil narres, men han kan ikke narre andre, som er upartiske og vidende nok til at opfatte beviserne for et liv efter døden med empirisk sindsligevægtighed.

Da han IKKE har videnskaben eller nogen objektive, empiriske beviser til at bakke sine påstande op med har han ikke nogen OBJEKTIV autoritet til at fortælle os, hvad der tæller, hvad der er brugbart bevis og hvad der ikke er. Uden denne objektive autoritet har han INTET – ergo er hans argument INTET værd. Det eneste han bidrager med, er negativ og uærlig propaganda!

Denne negative Randi NÆGTER at acceptere, at hans personlige ‘tro’ kan være totalt værdiløs. Men han fortsætter med at angribe erfarne medier, angribe de berømte, angribe karismatikerne, angribe de succesrige, angribe empiristerne som uvildigt har vist ægtheden af spiritistiske fænomener og ført beviser for et liv efter døden.

Zwinge Randi har narret skeptikerne i Danmark og andetsteds og nu går han tiggergang for at få penge – (også til dem i Danmark, der er ubesindige nok til at give ham penge) – som man kan se på hans website – så han kan råbe og skrige og et bruge upassende sprog til at bevise hvor lav, fornærmende og uforskammet han kan være, blot fordi ganske almindelige begavede medier har fået denne snævertsynede, nedgørende, skeptiske materialist til at se så ualmindelig dum ud.

Han har jo vist, hvor lavt han synker for at miskreditere de højt intelligente fysikere, psykiatere, psykologer og andre professionelle, som efter videnskabelige undersøgelser af beviserne omkring et liv efter døden konkluderer, at et liv efter døden og paranormale fænomener er en realitet.

Denne ignorante hykler og kujon, som IKKE har modbevist de objektive beviser for et liv efter døden, er så fræk og uforskammet at han til stadighed angriber videnskabsmænd og begavede medier. Hvad skal man sige til en sådan negativ fupmager?

Hvad sagde jeg til ham? Da han først angreb mig, sagde jeg til ham at han, som alle andre materialister og snævertsynede skeptikere er en taber, en defaitist; han er slået og knust – da han IKKE har nogen empirisk substans til at understøtte sine overbevisninger med. De dygtige medier har den faste empiriske substans, der er produceret af førende videnskabsmænd fra vor tid (og før vor tid), og som objektivt viser, at livet efter døden er en realitet og at kommunikation fra den anden side er mulig. Disse dygtige medier har i virkeligheden medvirket til at give verden en positiv advarsel om de enorme konsekvenser, der er for alle os her på jorden, når vi hver især uundgåeligt krydser over til livet efter døden.

Konsekvenserne af et liv efter døden er ENORME, og kun en dåre står advarslerne overhørig.

For det fjerde, er der ikke en eneste skeptiker, materialist, videnskabsmand eller filosof – IKKE EN ENESTE der i de sidste otte år har været i stand til at klare min udfordring – en belønning på 1 million dollars til den, der kan vise, at mine beviser på livet efter døden ikke har gyldighed. Enten må I op med beviserne, eller også må I klappe i – som andre skeptikere har gjort.

For det femte, hvis noget medlem af det danske Skeptica, eller andre steder fra, har substantielle spørgsmål, vil jeg med glæde besvare dem. Alle reelle spørgsmål kommer på min website, som er tilgængelig i mere end halvfjerds lande.