Hvad er spiritismen?

Inden for filosofien omkring Spirtismen ligger der en nøgle til en forståelse af samt fremskridt der tilhører den spirituelle natur i mennesket.

Spiritismen er en logisk og fremskridende vej at tænke på, og påføre livet beviser og forståelse af Gud. Dette leder os til en konstant undersøgelse af sandheden i livet. Spiritismen er klassificeret af videnskabelige undersøgelser og en filosofi samt en religion der repræsentere en retfærdig forklaring af menneskers forpligtelser samt af menneskers skæbne i livet. Indenfor denne religion kan findes beviser på menneskers udødeligehed, at vi eksistere indeni vores univers.

Spiritismen giver en forståelse af, at vi ikke dør efter vores liv her på jorden, fjerner vores frygt for døden, og samtidig letter det menneskets rædsel for at blive straffet. Vi erstatter det med en forståelse af, at alle mennesker på jorden har deres frie vilje, at de kan udvikle deres sjæl her på jorden.

Spiritismen giver også en forståelse af at der ikke findes en djævel og et helved som er hadefuldt i mod mennesker, og det giver hvert menneske rettigheden til at rette deres egne fejl uden at blive straffet. Gud giver os vores frie vilje til at tænke og vælge selv – hvorfor skulle Gud så straffe os for de valg vi vælger bare fordi der er nogle der mener at de valg er forkerte?? Det er vores rettighed som mennesker, fordi tilgivelsen kommer indefra os selv da vi jo er en del af det begreb vi kalder Gud, Gud er en del af os og vi er en del af Gud, det kan ikke fjernes eller styres af nogle mennesker og heller ikke pga. en anden tro.

Spiritualismen forkaster den ide om en hævngerrig og hadefuld Gud som hævner sig på menneskenes rettigheder, deres egen frie vilje. Vi ser dette som et ubehageligt synspunkt imod Gud.

Vi acceptere at der er en sandhed i alt, vores døre er åbne til alle religioner og hudfarver, vi velkommer alle ind i vores filosofi og kaster ikke had over menneskers tro. Ingen bliver spurgt om deres tro. I spiritismen lære vi at tænke selv. Vi lære at tage et ansvar på godt og på ondt i vores liv, vi kan ikke dømmes for der kommer en dag hvor vi bliver dømt af en større kraft end os selv, uanset om du er troende eller ej.

I mange lande arbejder religionerne sammen, og man har lært at elske sin “nabo” som én selv. I spiritismen beder vi for hvert menneskes sjæl eller tro, og beder ikke bare for dem som kommer i vores kirker. Den største gave vi har fået af Gud er healingen gave, der er ingen større gave end at kunne hjælpe andre menesker.

Vi er alle Guds børn, og vi skal leve vores liv i harmoni med naturen. Vi har lånt jorden for den tid vi er her, vi må finde fred i blandt alle mennesker og dyr, ingen har rettigheden over Gud. Spiritualismen er en religion af kærlighed, og den beviser at vi skal mødes med vores venner og fammilie igen. Døden er ingenting, vi vil dele vores minder vi havde her på jorden, og vi vil lære af dem, og gå videre i mod lyset til den dag kommer hvor vi skal tilbage igen her på jorden, og forhåbenligt som et bedre menneske!!

Igennem det 20. århundrede har nogle af de mest intelligente og kloge videnskabsmænd undersøgt og bidraget med betydningsfulde undersøgelser omkring livet efter døden. Det som mange af dem der undersøger dette ikke forstår, er at kommunikation i mellem et medium og ånderne foregår via vibrationer og bølgelængder som ligger udenfor vores normale sanser. Vores verden er bygget af usynlige “subatomic structures” som vi ikke kan se med det blotte øje, og heldigvis er mange videnskabsmænd nu begyndt at forstå at det eksisterer.

Aldrig har et medium nægtet at deltage i undersøgelser så længe det har været under de rigtige omstændigeheder, og med mennesker der har en ægte interesse i den åndelige verden. Vi deltager ikke under negativitet eller provokation, men i positive undersøgelser som menneskeheden kan have glæde af!.

Der er flere organisationer der nægter at undersøge dette under disse forhold hvor mediet er beskyttet, og hjulpet af mennesker der forstår hvordan et medium arbejder …..skeptiske organisationer vil kun have deres rettigheder, deres planer og deres instruktioner, det er deres negative behov for at gøre så meget skade som muligt – de er negative fra starten og deres eneste formål, at bevise at der ikke eksistere et liv efter døden – de siger ofte at det ikke passer men der findes beviser Vi hære lidt af dem som er kritiske og er inden for nederslag imod spiritismen – de får flere tusinde kroner for at modbevise at ånIgennem mange år har der foregået undersøgelser af Medier og deres evner, det er undersøgelser som foregår i laboratorier og under ekstrem kontrol. deverden eksistere! Det samme er gælder for Homøopater og deres medicin, her igen skrptica siger og påstår at de vil lave en neutral undersøgelse, men der er ingen der forteller at de får betaling fra medicin forskerne deres instituter for at bevise at det ikke virker!

Alt indenfor det komplimentære er en fare for the etableret system som f.eks. medicinalindustrien. Det gælder også for healing spiritualism og astrologi m.m.

Spørg og du skal finde

Det er naturligt i menneskers interesse at spørge omkring døden, så naturligt som det er at spørge hvad sker der efter døden!

Mennesker er begyndt mere og mere at spørge, de forlanger et svar som ofte ikke kan besvares igennem bøger eller gamle tekster fra verdens historier har svaret

De fleste mennesker er bange for døden, specielt i lande hvor vi aldrig har måtte spørge om hvad der sker efter døden .Vi er ikke undervist i skoler eller institutioner, for det er en lukket bog. Vi er blevet opdraget til at tro på en bog uden spørgsmål. Vi har blevet fortalt at vi er skøre hvis vi ikke tror. Vi høre mennesker sige bevis det – bevis det!! Skal en præst bevise at Gud og Jesus eksistere at Jomfru Maria var en Jomfru?

I mange af verdens lande ser man ikke døden som noget der er skummelt, mørkt eller mystisk, men der er et nyt liv, et nyt sted man skal hen. De velkommer døden på en anden måde end vi gør i de nordiske lande.

Kristendommen

Igennem århundreder er der blevet råbt fra enhver prædikestol at døden er en frygt, at vi skal alle i himlen når den dag kommer hvor trompeterne lyder, men kun hvis vi er kristne og kun hvis Jesus tilgiver alle vores synder. dem som ingen tro har skal i helvede!

Søndag efter søndag, år efter år, har præster rådede over menneskers liv, og det har sat rædsel i menneskers hvis ikke vi tror på Gud eller Jesus – vi er dømt til helvede. Hvordan kan en præst prædike dette? Hvilken lov giver det ham/hende til at dømme mennesker?

Hvor i biblen står der at en præst kan dømme alle mennesker for deres tro, brænde dem på bålet, skære halsen over på dem m.m. fordi de ikke har den “rigtige tro”? I biblen står der, man skal ikke dræbe og man skal elske sin nabo som sig selv!!!

Ikke så mange år tilbage dømte præster i Europa og i andre kontinenter mennesker for at være hekse. De brændte og halshuggede tusinde af uskyldige mennesker, deres forbrydelse var ikke at være af samme mening som præsterne. Præsterne kunne bevise at de var Jevlens højre hånd

Orthodox religion og frygt har ødelagt meget i århundreder, men i dag er dørene åbnet for at spørge, søge og lære – for vi er begyndt at tænke selv, stille spørgsmål og forlange svar, og ikke kun fra en bog!

Tak til computerne og frie informationer, som før var gemt væk, eller som der ikke var skrevet omkring. I dag kan vi lære, læse, og spørge. Vi er ikke i mørket mere – men i lyset.
[google-translator]