⊱ Vad händer med de, som begår självmord.

De som kommer till andevärlden efter att ha tagit sitt eget liv, medger att deras andliga kropp är skapt efter naturlagarna, som är styrt av den gudomliga lagen. Att ta sitt eget liv är att bryta denna lag. Det betyder, att det är speciella hänsyn och förbehåll som gäller för andar som har tagit sitt eget liv. De måste lära sig att leva och att förstå att detta att ta sitt eget liv måste man ta ansvar för, innan man kan utveckla sig och komma vidare till en högre nivå i andevärlden.

Personen, som tog sig denna rätt att ta sitt eget liv, måste leva på den nivå i andevärlden, där man skall lära sig att förstå, vilken smärta det har åsamkat de efterlevande på jorden.

Många människor, som tar sitt eget liv, gör det för, att de är olyckliga, men när de går till den andra sidan kommer denna känsla av att vara olycklig ständigt vara med dem, och de skall nu börja lära sig att behandla den. Här talar jag om självmord, där en person av egen fri vilja tar sitt eget liv, inte om personer, som kallar sig själv för självmordskandidater i sammanhang med politiska eller religiösa hänseenden.

Fanatisk religiositet, eller politik, där man ”spelar Gud”. Vi förstår plötsligt, varför svaga människor har blivit lurade till ogärningar av deras ledare, som ger dem intrycket av, att de har Gud och universum på sin sida.

Många unga människor i dag har blivit hjärntvättade till att tro på, att deras religion eller lands styre har rätten att ödelägga och ge order genom sina doktriner – att sätta tron på religionen före vetande och kunskap.

Folk i dag har dessvärre en passion för att ödelägga, ordspråket öga för öga – tand for tand, används som aldrig förr.

Hur många troende människor överväger vad de vill ska ske med deras ande efter döden – dessvärre är det inte många – inte många av dessa religioner vill se eller svara på denna enkla fråga, men är övertygade om, att de är helt inom deras religion och mot deras lands styre, att de har den absoluta rätten att slå ihjäl andra.

Många unga människor av i dag har en felaktig utgångspunkt i sitt liv, därför finns all denna ödeläggelse och splittring i de olika länderna och religionerna. Därför är denna tårfyllda värld uppdelad, och här formas ikoner av olycka och eländighet.

Vi som känner och följer läran om det andliga, vet, att vi inte själva kan straffa. Livet är heligt för alla.

När det kommer till att där skall dömas, skall vi passa på, att vi icke kan värdera utifrån en fysisk utgångspunkt, vi måste inse att lagen om orsak och verkan styr i universum.

Som människor har vi ingen rätt att ödelägga andras liv. När vi har lärt den läxan, har mänskligheten tagit ett steg i rätt riktning. Det är därför självmord är så illa, det finns olika sätt att begå självmord på. Jag har talat med många, som har tagit sitt eget liv, och de är uppriktigt ledsna av all den skuld de känner när de ser all den sorg och frustration familj och vänner kämpar med efteråt.