⊱ Drömmar

Drömmar kan vara en ren fysisk reaktion eller spirituell aktivitet. Det kan därför vara mycket svårt att förklara, eller översätta vad det är som händer i en dröm. Alla drömmar kan inte översättas, många drömmar visar sig i symboler som betyder något helt annat än det vi tror, och det kan vara upplevelser eller reaktioner som är förknippat med våra jordiska liv som vi drömmer om. Drömmar är ofta delar av det som vi upplevt under dagen och ett sätt att låta det undermedvetna bearbeta det, och på det viset komma vidare i livet. Drömmar är inte något nytt fenomen och inte heller att det kan vara budskap till oss i drömmen. I bibeln nämns drömmen, där historierna handlar om varsel som getts via drömmen.När vi sover är det en mening med det, för vi behöver vila från vår kropp, i vår kropp, och dessutom att något slippa medbetandet. Kroppen fungerar som en maskin, den arbetar hela tiden och är mycket komplicerad, mer än andre maskiner vi känner till här på jorden, men likaväl som man i bland stänger av andra maskiner eller sätter dem i “stand by läge”, så behöver vår kropp denna paus, så den kan få vara lite i fred för att slappna av.

Även om vi sover stannar ju inte vår maskin, men den kopplar av och vår ande släpps fri och ut från vår kropp. Det finns en länk till den via en silvertråd som förbinder vär kropp och vår ande. Vi kommer alltid att ha denna länk som finns mellan kroppen och själen i vårt sovande tillstånd.

När vi sover och anden är fri från kroppen, är vår ande i den del av andevärlden där den kan färdas fritt omkring. Men på grund av att vi alltid är knutna till vår silvertråd” kan vår ande inte se vad som sker på andre ställen i andevärlden eller gå varthän den vill. Det finns gränser för vad vi kan med vår ande så länge den alltid är fastsatt till ”silvertråden”.

När man är död, kan man komma vart man vill, det finns inga begränsningar mer. Men vi måste lära oss att krypa innan vi kan gå, för att nå de högre vibrationerna. Precis som vi lär oss på jorden, lär vi oss också i andevärlden.

I drömmen ser man ofta sina avlidna släktingar och vänner, och vi kan med varandra, lära oss tillsammans. De kommer ofta för att säga farväl, eller tröstar oss när vi behöver tröst.

Det finns tillfällen när vi får varsel genom drömmen, om sånt som skall hända i framtiden. Dessa varsel är inte alltid våldsamma, ändå är det vi ser sånt som mest handlar om olyckor eller katastrofer runt omkring i världen.

Den dag vi dör och vår silvertråd brustit, så vet vi precis genom drömmar vi har drömt om andevärlden att vi kommer att känna igen den.

I Norge kallas sådana drömmar för sanndrömmar, och der er många som arbetar med drömmar inom våra andliga kretsar. De tyder drömmar, men de ser aldrig andevärlden, de lär sig att förstå dessa drömmar, översätta dem utifrån de symboler de ser, och kan på det sättet hjälpa dem som vill ha sin dröm förklarad.

Det är ett stort missförstånd att tro på, att alla Medier skall göra samma saker, lära ut samma saker eller arbetar på samma sätt, för det gör vi inte!!!. Vi lär oss, vi utvecklar oss, på olika sätt. Man behöver inte vara medium bara för att man drömmer sanndrömmar eller ser andevärlden.

Drömturer till andevärlden kommer igen hela livet i alla åldrar – både som som vuxen och som barn.

Skriv et svar