⊱ Hvad sker der med dem, der begår selvmord.

De som kommer til den åndelige verden efter at have taget deres eget liv vil erkende, at deres åndelige krop er skabt efter naturens lov, som er styret af den guddommelige lov. At tage sit eget liv er at bryde denne lov. Det betyder, at der er specielle hensyn og forhold, som er udviklet til de ånder, der har taget deres eget liv. De skal lære at forstå, at det at tage sit eget liv må man stå til ansvar for, inden man kan udvikle sig og komme videre til et højere niveau i den åndelige verden.

Personen, som tog sig denne ret til at tage sit eget liv, må leve på det niveau i den åndelige verden, hvor man skal lære at forstå, hvilke smerter det har kostet de efterladte på jorden.

Mange mennesker, som tager deres eget liv, gør det fordi de er ulykkelige. Men når de går til tilbage til åndeverdenen vil denne følelse af at være ulykkelig stadig være med dem, og de skal nu til at lære at behandle den.

Her taler jeg om selvmord, hvor en person af egen fri vilje tager sit eget liv – ikke om personer, der kalder sig selv for selvmords-kandidater set i lyset af politiske eller religiøse henseender.

Fanatisk religiøsitet, eller politikere, der leger Gud; vi forstår pludselig, hvordan svage mennesker er blevet narret til ugerninger af deres ledere, som giver dem indtrykket af, at de har Gud og Universet på deres side.

Mange unge mennesker i dag er blevet hjernevasket til at tro på, at deres religion eller lands styre har retten til at ødelægge samt give ordre igennem dets doktriner – at sætte troen på religionen før end viden og kundskab.

Folk i dag har desværre en lidenskab for at ødelægge. Ordsproget “øje for øje – tand for tand” bliver anvendt som aldrig før. Hvor mange troende mennesker overvejer, hvad der vil ske med deres ånd efter døden? -Desværre nok ikke mange. Ikke mange af disse religioner vil se eller svare på dette simple spørgsmål, men er overbeviste om, at de er helte indenfor deres religion og overfor deres lands styre; at de har den absolutte ret til at slå andre ihjel.

Mange unge mennesker i dag har i deres liv et forkert udgangspunkt. Derfor findes der alt den ødelæggelse og splid i de forskellige lande og religioner. Derfor er denne tårefyldte verden skilt ad, og der formes ikoner ud af ulykken og elendigheden.

Vi, som kender og følger læren om det åndelige, ved, at vi alene ikke kan straffe. Livet er helligt for alle.

Når det kommer til, at der skal dømmes, skal vi passe på, at vi ikke kun vurderer udfra et fysisk synspunkt. Vi må indse at lov og orden, årsag og virkning er styrende i Universet.

Som mennesker har vi ingen ret til at ødelægge andres liv. Når vi har lært den lektie, har menneskeheden taget et skridt i den rigtige retning.

Jeg har talt med mange, som har taget deres eget liv, og de er oprigtigt kede af alt det, de har været skyld i, når de ser alt den sorg og frustration familie og venner kæmper med efterfølgende.

.