⊱ Trancé

Jeg får ofte spørgsmålet: “Hvad er dét at gå i trance?”. Det der sker, når man går i trance, er, at ens åndelige guide på en måde tager kontrollen i ens krop. Men det sker i samarbejde med dig. Guiden overtager ikke din krop fuldt ud, hvad mange tror! Jeg har hørt mange historier om, at pludselig er man en indianer eller en kineser, eller andre store kloge mennesker der en gang har været på jorden. Det er altså meget fantasifulde historier og en lille smule latterligt, for det har intet med virkeligheden at gøre – og slet ikke trance. Det er meget let at se når det såkaldte medium ikke er i ægte trance. Pludselig tror mediet, at han/hun er en rød indianer. De sidder meget rankt og med hænderne foldet over deres bryst, som de billeder, vi kender af indianere, og de anvender ord som Moon, Wigwam (hus), Paposse (barn) osv. Det samme gælder, når de tror, at de er en kineser. Så bukker de sig ned og folder hænderne, bøjer nakken og siger nogle mærkelige ord som f.eks. “JAAAAA, JEEEEEEEEEG EEEEEEEER KIIIINEEEEESER!! Dette er altså lige til at smile af, og det eneste der sker her, er, at vi bliver kastet for løverne. Alle de skeptikere der findes vil sidde og grine højlydt, for det har intet med virkeligheden at gøre. Trance burde aldrig vises på TV, for der er mange, der ikke forstår denne vidunderlige måde at kommunikere på. Vi skal huske på, at en guide i trance kan blive spurgt om mange ting. Lad os sige, at du siger, at din guide er en læge. Hvad vil der mon ske, hvis der så er en læge til stede, som stiller simple spørgsmål, som alle læger burde kende til, og ånden/guiden der siger at han er læge ikke kan svare på det? Det får os til at stå i en meget pinlig situation!! Sandheden kan være, at hvis ens guide er stor, så kan mediet godt blive lidt større. Eller hvis ens guide er lille, så kan mediet også godt mærke det. Men vi skal forstå, at en ånd overtager ikke ens krop, som jeg hører mange siger er tilfældet, når de er i trance. Jeg hører, at de tror at ånden smider ens ånd ud, og at ånden overtager medies krop. Vores guides kontrol over mediumet er kun mentalt. Det betyder, at de går via mediets hjerne/tankerne og på den måde kommunikerer hjerne til hjerne, tanke til tanke. Når det sker, kan det hænde at ånden/guiden vil have at mediets løfter sin hånd eller gør en anden bevægelse hvad tilskuerne så vil se! Guiden hører gennem mediets ører. Hvis der f.eks.er et spørgsmål, der skal besvares, bruges mediets stemmebånd til at svare. Sådan arbejder de; mediet og ånden/guiden i en perfekt harmoni. De stoler på hinanden, lærer og udvikler sig sammen.

At lære og at udvikle begrebet trance tager meget langt tid. Når man ser en god trance, og når man kan se, at mediumet er ægte, er det virkelig en vidunderlig del af mediumskabet. Det er noget af det bedste, men mediumets ego skal væk for at det kan lykkedes, for det er ikke mediumet, der skal lyttes til men guiden, der kommer igennem og som hjælper og lærer fra sig om filosofien bag den åndelige verden til dem der kommer og lytter. Udviklingen sker over mange år i en cirkel, hvor lederen hjælper. Lederen hjælper med at tage mediumet ud og ind af trance. Cirkellederen er et sikkerhedsnet for mediumet, så der ingen fare sker.

.