⊱ Nyttige råd til før og efter hjemsøgning og husrensning

Jeg får hundredevis af emails ang. hjemmesøgte huse, og mange klager over de personer, der har udført arbejdet. Desværre kan jeg ikke overtage andres arbejde og det, der har foregået. Jeg beder dig derimod vende tilbage til den pågældende clairvoyant/medium, eller rette henvendelse til Clairvoyant Foreningen (info@clairvoyantforeningen.dk) med en klage.

Jeg selv har trænet to voksne personer, som har arbejdet sammen med mig i mange år og tager dette meget seriøst. Sammen arbejder vi på at finde løsninger, og vi giver hjælp til særligt trængende/generede, i det omfang det geografisk er os muligt.

Hvis du får et medium eller clairvoyant til at hjælpe dig, kan jeg anbefale ikke at give for mange informationer, men fortæl hvorfor du/I føler, at huset er hjemsøgt og hvad der foregår. Det er mediummet, der må arbejde på at finde selve årsagen og lokalisere, hvor det hjemsøgte finder sted.

Inden I beder et medium/clairvoyant om at komme ud, undersøg da selv hvad der tidligere har været på stedet, hvem der har boet der før, hvad der har foregået, om evt. tidligere beboere har været generet af åndelig aktivitet m.v. Uforklarlige hændelser er ikke altid ånders skyld! Undersøg først selv og vær positiv kritisk.

Mange mediummer har givet forkerte informationer, som derefter har haft en negativ indflydelse på dem, der bor i huset, og flere er blevet syge. Derfor må mediumer, der kommer til huset, vide hvad der foregår, og give en forklaring med bevis om ting der foregår.

Hvis ikke de åndelige problemer er blevet fjernet af mediummet/clairvoyanten, så bed vedkommende om at komme igen uden betaling – og forklar vedkommende, hvad der foregår. Få altid en regning i hånden, så man kan vende tilbage til vedkommende. Hvis ikke mediummet/clairvoyanten indvilliger, klag til Clairvoyantforeningen eller gå til politiet.

Jeg kan ikke hjælpe, når arbejdet, der har været udført, ikke er mit eget og som jeg kan stå inde for. Ej vil jeg snakke om mine arbejdskolleger, som jeg måske aldrig har kendt og kan desværre heller ikke anbefale nogen andre selv.

Derfor, tænk grundigt over hvem I kalder ud til jeres hus. Stil spørgsmål til mediummet/clairvoyantens arbejde, deres filosofi og forståelse omkring udrensninger m.v.