⊱ Om at sidde i en cirkel

I Danmark findes der i dag flere fysiske cirkler, såvel som mentale, der arbejder med det åndelige. Jeg har i flere år samarbejdet med, og været mentor for, nogle af de fysiske cirkler i Danmark og i Norge. Jeg har bedt dem om at dele deres erfaringer med dét at sidde i cirkel så at I, der er interesserede, kan få viden omkring hvordan det er samt hvad det kræver at sidde i sådan en cirkel fra nogle der allerede sidder i én. På denne side vil der forekomme personlige beretninger fra både  aktive sittere, ledere og mediummer fra to forskellige cirkler i Danmark: Malakit cirklen i København, og Lysets cirkel i Århus.

● Malakit cirklen, København 2014 ●

 Leder & Sitter

Inden man siger ja til at blive leder af en fysisk cirkel, er der nogle ting man skal have helt på plads, og man skal have gjort op med sig selv, om man kan gå ind i arbejdet uden forbehold og med et åbent og ærligt hjerte? Er du stabil og i stand til at tage beslutninger, også når de er ubehagelige og måske gør ondt i dit hjerte? Er du konfliktsky? Og kan du sætte dit personlige ego og dine ambitioner til side for cirklens bedste?

Derudover skal du have menneskelig indsigt og indsigt i spiritismens filosofi og dens love- og regler, så du er i stand til at guide seancens forløb på en korrekt og sikker måde.

Sikkerheden for mediummet og deltagerne er den aller vigtigste opgave for cirkellederen, for fysisk mediumskab er ikke legetøj. At arbejde med ektoplasma kræver stor forsigtighed, specielt i forhold til mediummet, som kan risikere at blive brændt, hvis ikke man overholder alle de forholdsregler der er givet fra åndeverdenens side.

Det er også cirkellederens opgave/ansvar at værne om mediummets sikkerhed.

Mediummet stiller sin krop til rådighed for åndeverdenen, og når de går ind og arbejder gennem den, kan det godt ske, at de helt utilsigtet kommer til at overbebyrde kroppen, derfor skal lederen have et meget tæt kendskab til mediummet, og hele tiden lytte efter de lyde der kommer fra kabinettet, og sætte en bremse i, hvis noget lyder forkert.

Vi i Malakitcirklen har været meget heldige. Åndeverdenen har fået sammensat os på den helt rigtige måde. Vi harmonerer rigtig fint, vi vil alle cirkelarbejdet 100%, og vi er rigtig gode til at melde ud, hvis der er noget der går os på eller ikke føles rigtigt. På den måde undgår vi “fnidder” og utilfredshed, og det er nok den stærkeste byggesten for en fysisk cirkel.

 

Medium

Fra august 2013 har jeg været sitter i Malakitcirklen, som mødes hver mandag på Nørrebro. Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om, hvad det betyder at være sitter i en fysisk cirkel, og hvilke følelser og oplevelser der er forbundet med det.

Først vil jeg sige, at vi som sittere alle har følelsen af at være både privilegerede og ydmyge over for opgaven, og taknemmelige over, at den åndelige verden har valgt os til at indgå i arbejdet. Det er ikke mange forundt at have en direkte og kontrolleret kontakt til afdøde, der materialiserer sig fysisk, og få lov til at hjælpe den åndelige verden i arbejdet med den fysiske materialisation.

Når jeg nedenfor forsøger at skrive lidt om arbejdet, sker det med forbehold. For jeg har langt fra en færdigudviklet indsigt i alt, hvad der foregår i cirklens arbejde, og hvorfor det foregår. Faktisk får man som sitter nye erkendelser fra gang til gang. Så selv om det primære formål ikke er at udvikle sig selv, men hjælpe ånderne med at udvikle den fysiske materialisation, er det alligevel en meget værdifuld sidegevinst, at man som sitter i en stadig progression selv hele tiden lærer nyt og gradvist får mere og mere indsigt. Så hvad jeg skriver nu, er baseret på, hvad jeg indtil nu har lært og oplevet, dvs. den indsigt, jeg har lige nu – hvor ufuldstændig den så end måtte være.

Det øverste formål med cirklens arbejde er at bevise, at der er et liv efter døden, og at vore afdøde venner og familiemedlemmer kan komme direkte igennem til os. Ikke som i en mental cirkel, hvor afdøde inviteres ind, og hvor mediet formidler budskaber fra den åndelige verden. Men direkte og fysisk i en proces, der er kontrolleret af det åndelige team.

Cirklen er bygget på et fundament af ektoplasma – af energier og frekvenser. Som sittere bidrager vi til at skabe de energier, som det åndelige team skal bruge for at komme fysisk igennem i cirklen. Et vers i Malakitcirklens sang (på melodien ”Du må få min sofacykel”) beskriver dette:

Energien her er bare helt i top,
og hvis ikke prøver vi at få den op.
Vi vil synge, vi vil lege,
for vor’ ånder skal vi pleje.
Vi ser nemlig gerne,
at I møder op.

At synge sammen – oftest ledsaget af musik fra cirklens to CD’er og i en let og humørfyldt atmosfære – er vigtigt for at løfte energien til de nødvendige frekvenser. At vi måske som jeg ikke alle synger lige rent, gør ingenting – vi har i hvert fald ikke modtaget nogen klager endnu.

Sang og musik er en del af det tillidsfulde samarbejde, vi har med hinanden og cirklens åndelige team. Vi føler, at vi sammen danner en kæde af samhørighed og tryghed. Som sitter skal man frem for alt stille sig til rådighed for arbejdet i cirklen. Bortset fra at synge gælder det som sitter om at være åben over for den åndelige verden og have tillid og kærlighed til den og hinanden. For at fremme energiens strøm gennem kæden holder vi af og til hinanden i hænderne. Men udover dette skal man ikke som sådan præstere noget specielt som sitter – og da slet ikke som enkeltindivid. Det er tvært imod vigtigt, at de enkelte ego’er neddæmpes og indordner sig i det fælles samarbejde. Jeg tror, at det er en væsentlig grund til, at vi har hurtigt har nået resultater i cirklen.

Vi har allerede oplevet mange fænomener i cirklen. Vi har oplevet trancetale, hvor især cirklens åndelige leder, mediet Ejner Nielsen, kommer til stede og giver os anvisninger, og hvor vi kan stille spørgsmål. Men selv om der er mange ting, vi godt vil undersøge nærmere og spørge om, foretrækker Ejner Nielsen ofte ikke selv at tale for længe med os, men også at bruge kræfterne på andre fænomener, som f.eks. at opbygge den voicebox, som vi regner med skal bruges, når ånderne skal igennem til os med uafhængig stemme. Desuden bruger det åndelige team energien til gradvist at udvikle den ektoplasma, som vi håber skal bruges i 2014 til den fysiske materialisation. Vi har allerede haft eksempler på uafhængig tale – den kan bedst høres efterfølgende på det lydbånd, der bliver optaget ved hver seance og har foreløbig oftest form af små indskud som ”hej” o.lgn. Desuden har vi flere gange oplevet levitationer og bordvip. Mediet er blevet båret ud af kabinettet og løftet ud og op, det lille runde bord vipper og bevæger sig rundt i rummet, mens vi har vore hænder placeret på det. Og trompeten bliver – mod tyngdeloven – stående på bordet, eller vippes i en kontrolleret bevægelse. Cirklen benytter Anna Mellonis skriveplade – under en af vore seancer blev navnet Ib via automatskrift skrevet tydeligt med kridt på den.

Cirklen har en meget erfaren leder, og vi har tiltro til, at alt er under kontrol, og at sikkerheden er på plads. Vi kan desuden i tvivlstilfælde spørge Ejner Nielsen, f.eks. om det er i orden at optage seancerne med digitalkamera, og har fået dette positivt bekræftet. Vi fik dog også bekræftet, at ånderne i ét tilfælde slukkede for kameraet, da der var noget, der ikke var klar til at blive fastholdt på film. Vi giver os god tid til at tale om vores oplevelser efter seancen, men skriver også sammen i ugens løb på cirklens facebookside. Det har i den forbindelse den allerstørste betydning, at cirklens arbejde løbende overvåges af Marion, og at hun også via Facebook hele tiden hjælper os med forståelsen af fænomenerne og med at retlede arbejdet. Et eksempel på det sidste var efter vore første seancer, hvor mange ånder kom til stede og talte gennem mediet (bl.a. flere gange min egen bror, der døde i 1976). Her var cirklen endnu ved at udvikle sig mere til en mental og ikke en fysisk cirkel, så det var nødvendigt at rette det op, hvilket er sket siden. Marion har regelmæssigt ført samtaler med Ejner Nielsen gennem de sidste 23 år og formidler ofte længere budskaber fra ham som supplement til det, der foregår i cirklen.

Det, jeg har beskrevet ovenfor, har vi alle oplevet i cirklen. Vi oplever desuden alle, at der er forskellige grader af mørke (nogle gange er der virkelig bælgmørkt i rummet). Samt temperatursvingninger og en stærk kold vind under hænderne og ved fødder og ben.

Nogle af de øvrige sittere har i tillæg fået den gave yderligere at kunne se og mærke fænomener – som f.eks. at se lysstråler imellem sitternes fingre, at se det net af lys, som beskytter cirklen, eller den stav, som udgår fra kabinettet, f.eks. når ånderne arbejder med bordvip. Samt se de børn fra den åndelige verden, som normalt er til stede under seancen, og mærke kærlige berøringer fra dem. Bortset fra enkelte berøringer har jeg endnu ikke selv oplevet disse ting, som må være særdeles smukke. Som sideeffekt af arbejdet oplever alle i større eller mindre grad en styrket kontakt med den åndelige verden i dagligdagen.

 

Sitter

Som ny sitter i en fysisk cirkle, har jeg oplevet mange ting, men min store interesse for Fysisk cirkel, kom først da jeg begyndte at undersøge det nærmer….

Jeg har altid troet på et liv efter døden, læst meget om den åndelige verden og også læst en del omkring Fysiske Cirkler, men ikke dyrket det så meget.

Jeg begyndte at undersøge og kigge efter Fysiske Cirkler og blev inviteret af Marion Dampier-Jeans, til at komme til en demonstration omkring Fysisk medium skab - dette var en stor oplevelse og kan varmt anbefales.

Efter en oplevelse igennem et medium fra en trancecirkel, fik jeg der, det endegyldige bevis for, at der er et liv efter døden. Det var så stor en oplevelse, så livsbekræftende at høre hvordan man som afdød har det, hvad de laver, hvor meget vi kunne lære og så mærke den store kærlighed. Jeg sad bare der og smågræd, var så rørt ;o)

Jeg har igennem nogle år udvikle mig, gået til en del workshops for at lære mere om den åndelige verden, dens opbygning mm. Og det endte så med, at jeg var på et Seminar med Marion Dampier-Jeans i sommers, for at lære videre indenfor det fysiske medium skab. Det var et supergodt seminar, lærerigt og der var plads til alle og alles spørgsmål.

På det seminar begyndte jeg for alvor at interesse mig for det fysiske medium skab og det at sidde i en fysisk cirkel og jeg blev utrolig glad og rørt, da jeg fik en invitation at side for denne cirkle.

At sidde i en fysisk cirkel kræver disciplin. Vi sidder i cirklen 1 gang om ugen (næsten hele året), og jeg er rigtig glad for at være der. Vi har allerede på den korte tid cirklen har eksisteret, haft trance uafhængig stemmer, bankelyde, bord og medium levitation i fuld bevægelse i luften og alle disse vidunderlige ting, har vores videokamera filmet. Vi har også oplevet, at lyset er blevet slukket og tændt af den åndelige verden, kolde vinde, skiftende ”farve” af tæthed i rummet før materialisation og så har vi en tavle hvorpå en ånd har skrevet sit navn, jeg tør næsten ikke tænke på, hvad der mere kan ske, men vil glæde mig ;o)

Vi har alle “roller” i en cirkel og jeg har den opgave at styre lyset i cirklen og så sidde og lytte efter når mediet begynder at tale eller lign. Vores cirkel virker fordi der er en fantastisk harmoni i blandt os og vi sidder for den åndelige verden. Der er ingen egoisme og – ikke mindst – har vi en virkelig god leder til at styre forløbet og som man kan stole 210% på og så en supergod mentor ;o)

Vi som sittere giver en god indbyrdes positiv energi, giver plads og støtter hinanden i den udvikling det nu giver og så ellers fralægge vores ego. Jeg vil beskrive cirklen som ydmyg, når vi alle sidde i cirkel, for det er et privilegium – syntes jeg – at få lov til at opleve det, at lære fra dem i den åndelige verden, at de vil have mig med… det er jo ikke alle forundt!

Det at sidde i en cirkel, drejer alt sig om harmonien og det vi i samarbejde med den åndelige verden kan lære af og igen, vores cirkle er meget ny, men har allerede haft de meste fantastiske resultater som jeg er taknemmelig for at være del af. Som en Bonus vil jeg sige, at man ikke bliver bange for at dø, for man ved nu, at der er et liv efter døden og at livet her på jorden er/har været en læreproces…….. ville ønske, min mor fik oplevet det.

Glæder mig altid til Mandag ;o)

 

● Lysets cirkel, Århus 2014 ●

Leder

Hvordan er det at være leder af en fysisk cirkel? Svar: fantastisk.

At sidde i en fysisk cirkel betyder hengivenhed og glæde til arbejdet med vore åndevenner. Det er for åndeverdenen vi sidder, så de kan komme igennem til os. Disciplin og hengivenhed til arbejdet er helt afgørende, ligesom glæde og nysgerrighed. Man møder uge efter uge/år efter år og bliver testet på viljen og disciplinen til at møde stabilt. For mig er det glæden til at få lov til at hjælpe vore åndevenner. Jeg ved jo de er der, så at sidde i en fysisk cirkel er for mig noget af det største.

Under en demonstration med en cirkel fra England, fik jeg lov til at stryge en ånd på panden og kinden…..wauwwww…. jeg glemmer det aldrig. Jeg har set og oplevet så fantastiske ting.

Vores cirkel blev dannet i 2009 og siden 2011 har jeg været leder af cirklen. For mig var det noget andet pludselig at blive leder. Jeg fandt ud af hvor vigtig åbningsbønnen var, ligesom at finde sange der kan højne energien i cirkelrummet. Være opmærksom på at både mediet og sitterne har det godt under aftenens arbejde og ikke mindst tale til/opfordre vore åndevenner til at komme og være sammen med os.

Der skal være glæde og humor i cirkelen samt der skal kunne tales om de småproblemer der opstår undervejs. Vi er alle forskellige og kommer fra forskellige miljøer, men kærligheden til cirkelarbejdet har vi alle tilfælles. Hvis ikke der er åbenhed og ærlighed sker der ingen fremgang i cirkelen, og her er det at cirkellederen må finde ud af hvad der skal ske af ændringer.

Igennem alle årene har vi fået, får og vil altid få, al den hjælp vi har brug for af Marion og Einar Nielsen. De følger os og vejleder os, men vi træffer selv beslutningerne for at lære deraf. I vores cirkel har vi ligeledes fået kæmpe hjælp af cirkellederen fra Københavnercirklen, der flere gange har taget turen Sjælland/Jylland og retur igen sammen aften, for at guide os og være sammen med os til en cirkelaften :-). Og så har alle cirkellederne nogle gange en rigtig god snak over Skype.

Til slut vil jeg gerne sige. At være med i en fysisk cirkel betyder at være med. Man er ikke længere tilskuer men en del af det….det er så stort.

Der er så meget, meget mere at fortælle, men jeg håber dette kan give en lille idé om hvad der ligger i en cirkelleders arbejde.

 

Medium

Efter at have lært hvad fysike cirkler laver, og oplevet hvordan det hele hænger sammen, har jeg fået et ”nyt liv”. Jeg har været meget i gennem i den tid jeg har siddet som medie, og selvom jeg selv føler, der er lang vej endnu og at det nok er en ”never ending learning,” så er jeg altid glad for at komme i cirklen.

Følelsen af det fællesskab med sitterne, lederen og den åndelige verden er blevet en del af mig. Jeg har fået en dejlig ro over mange ting efter at være startet i cirklen. Når jeg sætter mig i stolen, ber jeg om at blive benyttet til glæde for åndeverden og at vi må arbejde hen imod at vi engang kan invitere gæster ind, så de selv kan se og tale med deres kære fra den anden side.

Den store udfordring er at gå i trance, så det er vores ånde team, der kommer igennem og ikke noget fra min egen fantasi. Det er hamrende svært! Så det er dejligt at jeg cirklen har god kontak med åndeteamet, Einer Nielsen, andre fysiske cirkler og med vores mentor Marion, der altid tager sig tid til at tale med os.

 

Sitter

Jeg er meget glad og taknemmelig for at få lov til at opleve og være en del af at side I en fysisk circle og føler, at vi får nye oplevelser hvergang.

Det er vigtigt at møde op hver gang, så gruppeenergien bevares og som sitter er det stort set det som kræves, når man har lært at holde mund og sige til på de rette tidspunkter.

Jeg formemmer at det er en god ide at fortælle alt hvad jeg ser. Det kan generere flere oplevelser/bedre energi og sikrer også, at alle får mulighed for at opleve det samme.

Ellers har jeg forsøgt at være “fluen på vægen” og suge til mig når der har været mulighed for det.

Alt ialt – meget spændende og jeg har helt afgjort fået “blod på tanden”

Glæder mig til næste gang!

 

For at læse om cirklerne i Norge, besøg venligst menuen “Norsk”.