⊱ Marion forteller om egne opplevelser

Her kan dere lese historier, fortalt av Marion selv, blant annet hennes egne opplevelser og folk hun kjenner / kjente m.m.

Historier:
- Father Bob, Blodstemmeren
- Rose Gladden