Transfiguration

Dette var et udbredt fænomen i løbet af den Viktorianske periode og i begyndelsen af det 20. århundrede. I løbet af Spiritismens begyndelse så mange mennesker deres afdødes ansigter forme sig over mediummets. Dette foregik i hjemmecirkler eller til demonstrationer.

De grundlæggende byggeblokke for fysiske fænomener og transfiguration formes, når gennem anvendelse af Ektoplasma (se ektoplasma: http://mariondampier-jeans.com/dansk/fysisk-mediumskab/ektoplasma/). Til opbyggelsen af dette, og andre forme af fysisk mediumskab, er der behov for stor tålmodighed. Fysiske mediummer har som regelt en øget sensitivitet, så  man er nødt til at være stærk og kunne forholde sig til livet uden frygt, samt arbejde meget hårdt og være yderst dedikeret for at kunne udvikle disse egenskaber.

Forskning inden for fysisk mediumskab har vist, at folk med mentale problemer, sygdomme af alvorligere karakter og fysisk udmattelse, frygt og har svært ved at håndtere livet, svækker styrken og energien som åndeverdenen skal bruge for komme igennem og arbejde med. Det kan også medføre, idét at energien falder, at beskyttelsen heller ikke er fuldstændig.

Transfiguration udvikles inden for en lukket cirkel, hvor sitterne kan observere udformningen af transfigurationen. Denne udformning finder sted på overfladen af mediummets ansigt, der tager form af den pågældende ånds ansigtstræk, som ånden ønsker at fremvise.

En ektoplasmatisk maske opbygges ganske tæt på mediummets ansigt og dér former det sig selv til en specifik ånds ansigt så at vedkommende vil kunne genkendes af familie, venner, vejleder medhjælper osv. fra den anden verden. Mediummets ansigtstræk er ikke synlige på dette tidspunkt.

 

Om at vælge en transfigurationscirkel

Først og fremmest skal man have fat i et medium, der besidder det ”ekstra”, der kræves til at kunne udføre fænomenet. Denne skal også være udrustet med tålmodighed og ro. Cirklen skal også have udvalgt en leder, som har den vigtigste rolle blandt sitterne, da det er denne person der leder cirklens fremgang og udvikling med åndeverdenen. Lederen er mere prominent end selve mediummet. Mediummet er blot åndernes redskab, og styrer ikke hvad der vil ske eller hvordan den fysiske cirklen skal udvikles.

I en cirkel skal der være mellem 4 og 6 sittere, for at den kan formes. Man skal hele tiden have i tankerne, at det er det fysiske man arbejder med, og man skal derfor også opføre sig der efter; seances skal åbnes og lukkes med en bøn, der skal synges med hjertet for at opnå de rigtige vibrationer og skaber energi nok, til at åndeverdenen kan arbejde med det. Noget af det mest afgørende er også at være yderst dedikeret og disciplineret, for at sidde i en cirkel (læs afsnit om at sidde i en cirkel).

 

Billedet I ser herunder viser Einer Nielsen igang med at udføre en transfiguration. Cirklens leders ansigt er tildækket med ektoplasma der kommer fra selve mediet.Transfiguration, Einer