⊱ (NO) Å åpne opp og lukke ned

-for åndeverdenen
av Monica Haugen

Enhver som jobber med åndeverdenen, bør ha innsikt i den spirituelle filosofi. Åndeverdenen består av mange dører, som hver leder inn til ulike forståelser. Som medium er det viktig at du er ditt ansvar bevisst og at du ikke går på tvers av den filosofi, som ligger til grunn. Sett ønsket om å hjelpe andre, foran behovet for å tjene til livets opphold.

Undervurder aldri betydningen av et godt råd fra noen som har gått veien før deg. Disse er som oftest velmenende og et resultat av erfaringer ervervet gjennom år med hardt arbeid. Unngå å stå alene, ikke så mye med tanke på ensomheten, men den berikelse det er å lære av hverandre. Og husk, – åndeverdenen serverer ingen bevis for deg, dersom du selv ikke ber om det.

For å kunne arbeide med åndeverdenen, er det viktig at du forstå at forholdene må ligge til rette for det. Med det menes at du tar deg den tid som behøves for å skape en god vibrasjon å jobbe på. Likt tiltrekker likt, lyder et kjent ordtak. Dette gjelder også for kommunikasjon med den andre siden.

Selv har jeg hatt god hjelp i bønn, både før og etter en sitting eller sirkelarbeide. En bønn behøver ikke å inneholde elementer fra ulike trossystemer og/eller religiøse ikoner, simpelthen bare bestå av et oppriktig ønske om å stå til tjeneste. Det viktigste er signalet man sender ut ved å begynne og avslutte med bønn. På denne måten gir du en klar og tydelig beskjed om når du ønsker å jobbe, og når du ikke ønsker det.

Jobb ut fra ønsket om å gi bevis for et liv etter døden, og ikke så mye for å gjøre deg selv og ditt navn kjent. Jobb ut fra et ærlig ståsted, og si nei dersom vedkommende allerede har presentert bevisene for deg. Slik unngår du å bli offer for skeptikernes klør.

Hold din sti ren og din integritet høy. Som medium kommuniserer du med den andre siden, verken mer eller mindre. Healing, diagnostisering, forutsigelser eller andre spådomsrelatert veiledning hører ikke hjemme i en avdødekontakt. Et medium er kun en formidler av informasjon. Sist, men ikke minst, – si aldri mer enn du får!