⊱ Livet etter døden – hva er det?

Siden de første programmene av Åndenes makt kom ut i 2000, har det åpnet dørene til en ny forståelse for spiritismen. Det er derimot ikke noe nytt, for igjennom flere århundre har det vært både medium og healere i Norge, og dessuten også gjort en rekke undersøkelser rundt disse fenomenene. Det var dem som torde stå opp å si at de trodde på livet etter døden, og der var også dem som gjemte seg på grunn av hva naboene ville si… Det har alltid vært et ”våger man tro, våger man å være annerledes”.

I 2001 kom min første bok Mitt liv med Åndene ut. Boken ble en stor suksess i Norge, som i resten av Skandinavia. I denne boken beskriver jeg mitt arbeid og om min evne til å kommunisere med den andre siden. Den bidrar ikke bare til å avmytifisere, men tar også et oppgjør med frykt, som i denne sammenheng er knyttet til menneskets forestillinger om hva døden er.

Min mor var norsk og kom fra Sandnessjøen. Min norske familie bosatte seg derimot i Molde, hvor jeg tilbrakte mange av mine ferier som barn. Min far var dansk og det var også i Danmark jeg ble født. I de siste 40 årene har jeg arbeidet i England og jeg har deltatt i store TV produksjoner både i England, USA og i Norden. Mitt formål er, og har alltid vært, å bringe det åndelige videre til andre, – å lære bort det åndene har lært meg.

Å være medium er en evne som tar lang tid å utvikle, men i dag ser jeg dessverre at mange er eksperter etter kun kort tid, de er gjerne utdannet på alle kanter noe man altså ikke kan bli, da spiritualismen er en filosofi, en utvikling for livet.

Igjennom mange år som medium, har jeg lært å søke i dybden og ikke bare på overflaten om den spirituelle filosofi og meningen med et liv etter døden. De fleste medier i dag er mentale medium. De evner ikke, eller har ikke den disiplin som behøves, for å kunne utvikle en dypere forståelse. Alt åndelig arbeid tar tid, ikke minst fordi du skal lære av dine åndelige venner og guider.

I dag tiltrekkes mange av den berømmelse eller makt de tror det gir å være et medium og glemmer dermed den vidunderlige filosofien, som ligger bak deres arbeid. I Skandinavia ser man at alt for mange tror de kan alt, er alt… Dette skaper store problemer for de som søker hjelp. Mediumskap blandes sammen med numerologi, astrologi, tarotlesing, håndlesing, klarsyn (uten åndelig kontakt), hypnose, husrens og mange andre ting, uten å forstå hva åndeverdenen er og kan. Dette er hva man lærer gjennom utvikling.

De fleste fysiske fenomener som er forbundet med spiritismen og dens forståelse, er like gamle som mennesket selv. Går vi tilbake i tid, ser vi at våre forfedre levde i pakt med naturen. I Norge har vi for eksempel samene. I likhet med inuittene på Grønland, har de sin egen tro, sin egen måte å leve på. Tett på og i overensstemmelse med naturen. Hele Norden har gjennom årtusener vært involvert i det vi ofte omtaler som overtro, men som i virkeligheten er helt naturlig. Vi har bare glemt det vi hadde, for vi lever i en materialistisk verden, hvor alt skal skje på kortest mulig tid.

I dag kaller vi det verken overtro eller fenomener, foruten mirakler. Plutselig er erkeengler som Mikael eller Gabriel, Jomfru Maria, Jesus og mange andre religiøse skikkelser, blandet med spiritualismen. Dette er et svært feilaktig bilde, da den åndelige tro og filosofi ikke gjemmer seg bak religion. Den behøver heller ikke ikoner for å kunne forstås. Utvikling skjer gjennom personlig erfaring og det vi lærer å forstå. Dette har gitt store skade med tanke på forståelsen for livet etter døden, noe som igjen har ført til at mange plutselig vil være healer eller medium av feil grunner, som ønsket om å være spesiell eller bli berømt. Inntil vi kjenner forskjellen på New Age og spiritisme, dens utvikling enten som mentalt eller fysisk medium, står vi stille uten å vite hva som er hva, og hvordan det egentlig henger sammen.

Fysisk mediumskap er den eldste formen for mediumskap, hvor alt det åndelige har sitt utspring fra. I nesten 40 år har jeg søkt, lært og sittet i det vi kaller for en fysisk sirkel. Jeg har vært med å sette opp de mest vidunderlige sirkler, sirkler for fysisk mediumskap i omgivelser som fremmer disse fenomener.

Fysisk mediumskap, er spiritualismens ”crème de la crème”. De som sitter i en fysisk sirkel får ikke bare mulighet til ikke å høre åndene selv, men også se dem meg egne øyne. Jeg må for øvrig påminne om at fysisk mediumskap er den mest undersøkte, vitenskaplig sett. Dessverre er det nettopp det fysiske de fleste frykter. Tenk deg å kunne se en av de du har elsket hele ditt liv stå foran deg, snakke med deg, dele minner med deg, kjenne kjærligheten. Å se med egne øyne at det ER et liv etter døden og at vi atter skal møtes igjen…

Jeg har deltatt i mange sirkler og sittet i min egen sirkel i en årrekke. Jeg har sett fysiske materialisasjoner, trompetfenomener og levitasjoner, opplevd uavhengig stemme. Dette er kun noe av det jeg i nærmere 40 år har fått ta del i, se utvikle seg, vokse frem, og som jeg også lærer bort til andre.

Mange drar til England, til kurssteder som Stanstead Hall – The College of The National Spiritualist Union. Dette er greit nok, men de fleste har ingen kjennskap til og/eller anerkjenner ikke deres egne flotte medium. Dette var seriøse mennesker, som sto opp for spiritualismen, og som tok seg tid til å forstå filosofien, se det utvikle seg, og som undersøkte fenomenene de opplevde. Mange tror, at om de blir medlemmer av Arthur Findley College, så er de noe. De glemmer sin egen bakhage, det land de kommer fra, deres egen utvikling, deres språk og følelser…

Vi har også dem som går i transe uten å vite hvorfor. Informasjonen de gir er ikke ekte, noe som dessverre tegner et dårlig bilde av den åndelige verden og av spiritismen, når man hører en virkelig transe, ser forskjellen mellom de mange merkelige ting som kommer ut fra våre transemedier og fysisk mediumskap på sitt aller beste. Fysisk mediumskap er mer enn trompetfenomener og kaste rundt på leketøy, som de fleste ”fysiske medier” i dag gjør. Hvor er de medier som virkelig kunne materialisere ånder som det danske mediet Einer Nielsen gjorde, og som satt for mange undersøkelser gjennom flere år?

I dag er det smått begynt å vokse frem igjen, men det er behov for dedikerte medium og mennesker, som ønsker å utvikle den åndelig verden og ikke bare seg selv…