Spiritus Omni Intervju (video)

Spiritus Omni om Marion

“Dansknorske Marion Dampier-Jeans regnes for å være det fremste medium i Norden, og er et mentalt så vel som et fysisk medium. I over 40 år har hun jobbet i og for spiritualistkirken i England, hvor hun også er ordinert som prest. Marion er det medium som brakte spiritualismen tilbake til Skandinavia og yter stor respekt for sitt arbeid. Foruten en rekke TV program i USA, England, Island og Grønland, deltok Marion i de to første sesongene av Åndenes makt på dansk og norsk TV, senere også i Fornemmelse for mord.”

http://www.spiritusomni.com/Marion-Dampier-Jeans.html

 

Marion er det medium som brakte spiritualismen tilbake til de nordiske landene og høster stor respekt for sitt arbeid både blandt forskere og i de spirituelle kretser, i Skandinavia som i resten av Europa.

Intervjuet ble gjort under en workshop i fysisk mediumskap i regi Spiritus Omni, Trondheim august 2010.