Bevidsthed efter døden?

Af Professor Dr. Med. Preben Plum

Videnskabsfolk tror, at bevidstheden bliver skabt i hjernen på samme måde som elektricitet bliver skabt af en dynamo, og derfor må bevidstheden forsvinde sammen med hjernen.
Hvordan kommunikerer bevidstheden med omgivelserne? ” Ved hjælp af de fem sanser og det neuro-muskulære system” lyder svaret fra videnskaben.

Hvorom alting er, så er det altid blevet troet og nu også bevist, at mennesket kan opfange indtryk fra omgivelserne og er i stand til at påvirke omgivelserne med ukendte og uforklarlige evner. Vi ved om disse evner, at de fungerer uafhængig af tid og afstand, og vi ved, at 50 procent af voksne har haft ufrivillige oplevelser af denne slags, og at nogen få personer besidder evnerne i en sådan grad, at de er i stand til at bruge dem med deres fri vilje. Disse få, sjældne personer kaldes psykiske genier: Deres vigtighed for beviset på eksistensen af de uforklarlige psykiske egenskaber kan ikke blive understreget nok. De er i stand til at bevise deres evner ved gentagende og kontrollerede eksperimenter, og hele deres liv er som regel en kontinuerlig demonstration af disse evner.

De mest almindelige uforklarlige sanse-evner er telepati, clairvoyance, profetier, psykometri, og den mest almindelige uforklarlige ”motor” – egenskab er evnen til at påvirke fysisk stof med psykiske midler, at producere øjeblikkelig healing af organisk sygdom, ’Poltergeist’- fænomener, og spiritistiske fænomener. Andre vigtigt fænomener er ud-af-kroppen-oplevelser, nær-døds-oplevelser og døds-oplevelser.

Litteraturen er overvældende og troværdig; Forfatterens eksperimenter og erfaringer er beskedne og er blevet beskrevet andre steder. De har ledt til følgende konklusion:

Selvom vores bevidsthed bliver påvirket af vores hjerne, så er det ikke blevet vist, at den er skabt af hjernen på den samme måde som elektricitet er skabt af en dynamo.

Professor Dr. Med. P. Plum

Skriv et svar