Kan videnskaben forklare…

-ånders kommunikation med medier?

En naturfilosofisk betragtning!
Af Tina Brandt Jensen, MS. i cellebiologi, Ph.D. i sundhedsvidenskab. www.ixchel.dk

Ja måske. På baggrund af observationer af ånders måder at kommunikerer med medier på, kan man ved hjælp af de allerede fysiske videnskabelige love give en god hypotetisk forklaring på hvad der sker.

Elektriske sanser.
Vi har 5 sanser, men som musik foregår sansninger på mange frekvenser. Som en radio kan kroppens celler kun opfatte frekvenser korrekt, som den er tunet ind på. Med frekvenser kommunikerer kroppens celler med hinanden og samtidig er kroppen en forstærker for sansninger af frekvenser fra omverden.

For at kende til hvorledes kroppen benytter elektriske signaler vil jeg fortælle om hvordan cellen er elektrisk og hvad den bruger elektricitet til.

Cellers elektrisk vibrerende kommunikation.
Vores nervesystem kan sammenlignes med et strømkabel, hvis den rette spænding ikke er til stede virker lampen eller apparatet ikke. Hvis strømstyrken til et elektrisk apparat er forkert ødelægges apparatet.

Sådan fungerer vores nervesystem også. Hvis nervebanerne ikke sender de rette strømsignaler ud til organerne, virker de ikke optimalt eller der sker en langsom ødelæggelse af organet hvis strømmen i længere tid er forkert.

Et elektrisk signal sendes ud i et bølgemønster. Alt efter bølgens størrelsen og antal bølger pr. minut kan man ved hjælp af et elektrisk signal lave en slags morse kode, som cellen kan aflæse.

Et hverdags eksempel er radio og mobiltelefoner. En radiofrekvens indstilles på radioen, så det ønskede program går igennem. Mobiltelefoner og walkie talkie kører også på specifikke frekvenser så telefonerne kan tale sammen.

På samme måde anvender nervebanerne forskellige frekvenser i det elektriske signal til at kommunikerer med cellerne i kroppen. Hvert organ og cellestruktur i kroppen har sine individuelle frekvenskoder, således kan nervesystemet kommunikerer specifikt til f.eks. tarmene om at nu skal de gøre sig klar til at fordøje, da hjernecellerne har registreret duften af mad.

Det er ikke kun nervecellerne som er elektriske men alle celler i vores system kommunikerer elektrisk.

En elektrisk frekvenskode frembringer en specifik vibration som den enkelte celle kan opfange som energi. Dette betyder at cellen kan sættes i den svingning som det elektriske signal giver, hvis den er sat til at modtage med den givne frekvens. Fysisk har alle prøvet at høre høj musik til en koncert og efterfølgende summer det i ørerne, cellerne i ørerne har fået et for voldsomt unormal vibration over længere tid, sat i gang af det elektriske signal fra højtalerne.

Det er derfor vigtigt at alle cellers frekvenskoder i kroppen er korrekte, for at cellerne kan vibrere med den rette resonans og dermed opretholder deres optimale funktion.

Idet nervebaner til kroppen udspringer og styres fra hjernen, vil hjernens påvirkning fra fysiske, emotionelle, mentale og spirituelle oplevelser muligvis kunne transportere signalet til kroppens celler. Disse påvirkninger kan give en ”fejlstrøm” i nervesystemet og en evt. ”fejlinformation” til celler kan så opstå.

Hvert lille molekyle i hver lille celle, og der er mange milliarder forskellige i kroppen, har hver deres opgave og hver deres svingningsmønster. Det at vi hænger sammen som en krop og holder den sund skyldes at kroppens celler har de rette afstemte frekvenser, så den kan spille den rette symfoni som tone frekvenser i et musikstykke.

Ånders kommunikation med medier.
Det kendte medie fra åndernes magt Marion Dampier-Jeans hørte jeg sige under et foredrag, at grunden til at hun kan nå åndeverdenen skyldes at hun kan indstille sin frekvens tættere på åndeverdenen og åndeverdenen kan ændre sin frekvens til os. Mange medier oplever med tiden at de fysisk bliver svagere, og svagere, nogle er sågar døde under kontakt. Hvad skyldes dette? Kan denne kontakt forklares naturvidenskabelig?

Jeg har set programmerne ”Åndernes Magt” på TV2 Danmark, hvor Marion og også andre medier var slemt belastet af åndernes vibrationsmønster. Medierne overtager, som jeg forstår det, åndens lidelser før deres død, hvilket er en af måderne ånden udtrykker sin identitet gennem mediet på.

Videnskabelig hypotese
Kroppens saltvand (næsten 80% af menneskekroppen) forplanter vibrationer fra de elektriske frekvenser i og omkring os, så de kan nå ud til alle celler i kroppen. De celler som kan resonerer med en given frekvens kan blive påvirket.

Når et medie har kontakt med en ånd som har slået hovedet f.eks hjernerystelse eller hjernesvulst, vil ånderne kunne påføre denne viden til mediet, ved at mediet overtager disse frekvenser om denne sygdom eller skade. De frekvenser som ånderne viser, er frekvenser som kan resonerer med mediets hjerneceller i netop det område som var påvirket på ånden, sådan at ånden kan gengive sit fysiske frekvensmønster for mediet og mediet på denne måde kan give en genkendelse videre og derfor overtager lidelsen et kort øjeblik. Så selvom mediets hjerneceller svinger normalt kommer de i ubalance i korte øjeblikke, så mediet mærker åndens ubalancer da han levede – og uha det er hårdt for kroppen.

Når ånden forlader mediet, vil den dårlige elektriske frekvens påvirkning fra åndens lidelser forsvinde og mediets egne hjerneceller vil forhåbentlig være så stærke at de kan genoprette deres rette og raske frekvens svingninger igen. Men hvis man fra naturen er svag i et af de områder som rammes kan det have fatal udgang, som det jo også er beskrevet er sket for medier.

En anden ting er at ikke nok med at vores kropsvæske forplanter elektriske signaler, vand kan også huske et vibrationsmønster (se videre på www.ixchel.dk). Det at kropssystemer husker er helt almindeligt. Hjernen husker bl.a. oplevelser ligesom immunforsvaret husker tidligere infektioner. Vand har også en informations ”bank”. Derfor er der en mulighed for at skadelige vibrationsmønstre for os alle kan ophobes og ælde vores krop før tid.

Det betyder, at et medie skal være udstyret med en stærk kropskemi for at klare sin opgave med ånderne. Marion Dampier-Jeans siger i en af hendes bøger at ånderne er opmærksom på deres hårde påvirkning af medierne, så de prøver at ændre deres energimønstre, men hvis mediet er fysisk påvirket af dem, efterlades en grim erindring i mediets krop. Medier skal virkelig appellere til et samarbejde, der gør det lettere for mediets fysiske krop at klare disse påvirkninger.

Med de nye scanningsmetoder vores moderne samfund råder over i dag kunne der være store muligheder for at eftervise åndernes effekt på medier. Det kunne være en virkelig spændende opgave for det videnskabelige samfund, at bruge alle metoder til at se hvad der sker i medies fysiologi når de er i kontakt med ånder.

Så hvorfor er vi ikke mere i gang?
Dette var lidt om mine tanker om åndernes virke.

Med venlig hilsen
Tina Brandt Jensen, MS; Ph.D.