⊱ Mine bøger (dk)

Marion Dampier-Jeans

 

Marions Håndbog i mediumskab (2009)
Hvad er en ånd? Det samme som et spøgelse eller et genfærd? Hvad vil det sige at være et spiritistisk medium? Og hvad er forskellen mellem fysisk og mentalt mediumskab? Disse og mange andre spørgsmål kan du finde svar på ved at gå på opdagelse i denne bog.

Marions Håndbog i mediumskab er Marion Dampier-Jeans’ personlige håndbog. Den er skrevet ud fra Marions ståsted som spiritist og bygger på hendes mangeårige erfaring som spiritistisk medium. Hvert opslag er et springbræt, hvorfra Marion fortæller om personlige oplevelser og historier, der enten passer til den enkelte ordforklaring, eller som øger læserens forståelse af det spirituelle arbejde i det hele taget.

.

Mellem to verdener (2006)
I Mellem to verdener fortæller det spiritistiske medium Marion Dampier-Jeans om en række tankevækkende oplevelser, hun har haft med den åndelige verden. Om det at have en særlig sans for det spirituelle. Og om den skepsis hun møder i en fortravlet, moderne verden, hvor mennesket har mistet evnen og viljen til at opfatte de signaler, som ånderne sender.

Fra sit ståsted mellem to verdener deler Marion gavmildt ud af sine livserfaringer og beretter om det spirituelle, på en måde der vil gøre enhver nogle indsigter rigere. Mellem to verdener er en bog om den spiritistiske lære, men også en personlig og nærværende beretning om Marions erfaringer med vidt forskellige mennesketyper og kulturer – fra John Lennon, George Harrison og 1970’ernes britiske rock’n’roll-jetset og til den oprindelige grønlandske befolkning.

.

Stemmer fra en anden verden (2003)
I Stemmer fra en anden verden fortæller Marion bl.a., hvordan samarbejdet med åndeverdenen foregik under tv-optagelserne. Hun beretter om i hvilken udstrækning, det er muligt for et medium og en ånd i samarbejde med politiet at opklare en mordgåde. Og hun kommer omkring temaer som ”Hvordan modtages børn, når de går over på den anden side af livet?” og ”Hvad skal forældre gøre, når deres barn kommer og siger, at det har set en ånd”.

Endelig afgiver Marion en opsang til danskerne for deres ofte ukritiske omgang med den åndelige verden. Tillidsfuld inviterer hun nu folk indenfor i sit følelsesmæssige univers. Med andre ord får vi denne gang ikke bare at vide hvem hun er, men vi får en dyb og inderlig indsigt i hvordan det er at være Marion. Vi lærer om hendes tro (overbevisning) og hendes tvivl, vi følger hende i hverdagen og hjemme hos familien.

.

Mit liv med ånderne (2002)
I Mit liv med ånderne beskriver Marion gennem sin livshistorie en række spændende og utrolige tilfælde, der tjener som eksempler på hendes overbevisende evner som medium. Hun forklarer de forskellige trin og former for spiritisme og gør desuden op med overfladisk brug af og omgang med begreber som f.eks. clairvoyance.

Marion er helt unik, og med hendes høje etik og ligefremme facon kan man næppe finde en bedre formidler af den forunderlige åndeverden, hun på ganske dagligdags manér kommunikerer med. Det er meget vigtigt for hende at understrege at spiritismen ikke er en religion, men en åben kirke, hvor mennesker af alle racer og trosretninger kan komme og få hjælp.
 Bogen giver mange beretninger om mennesker, der henvender sig for at få et livstegn fra en afdød og på den måde komme videre i deres sorg.

.

Bøgerne kan købes på SAXO.

Poul Blak

Løft låget – og tænk livet om (2003)
De spiritiske medier Marion Dampier-Jeans og Bettina Therkildsen spiller sammen og hver for sig en helt afgørende rolle for denne bogs tilblivelse.
Mødet med disse to kvinder blev for denne bogs forfatter indgangen til en verden af, hvad man måske kunne kalde, “det utroligt normale”. Nemlig det normale som i starten er svært at tro på. Altså den del af den psykiske verden som kaldes parapsykologisk, og den tro, som den kristne kirke indtil videre har haft held til at stemple som overtro.

Men er det såkaldte parapsykologiske og denne “overtro” spor andet, end hvad der beskrives på næsten hver eneste side i Bibelen?

.

Einer Nielsen

Mennesker og ånder (1983)
“Mediumiteten er en Guds gave, der bør handles varsomt med, mediet må kende sit ansvar. Er evnerne udprægede i en eller anden retning, er det efter min mening ikke nok, at disse evner kun kommer til lægmands bedømmelse – videnskaben må også have lejlighed til at studere de psykiske forekomster.

Det har altid været mit mål, at lærde mennesker skulle give evnerne deres anerkendelse, men det har ikke alene været mit ønske – det har i lige så høj grad været mine åndevenners ønske”.     -Einer Nielsen

.

.

Vejen mellem himmel og jord
Tekst og billede kommer…

.

H. E. Bonne

 

 

Livet og åndeverdenen (1924 & 1983)
“Denne bog fremkommer, fordi jeg føler det som en pligt at delagtiggøre så mange som muligt i alt det, som på en forunderlig måde er blevet givet til mig.” (H. E. Bonne)

Disse psykiske oplevelser strækker sig over et tidsrum af 25 år, og omhandler emner, der kaster lys over livets største og vigtigste spørgsmål.
Grosserer H. E. Bonne arbejdede i 12 år tæt sammen med mediet Einer Nielsen og en kreds af fremtrædende mennesker, der gennem årene fulgte Einer Nielsens mediumistiske præstationer inden for det fysiske mediumskab.

.

.

Sven Türck

Jeg var dus med ånderne (1945)
Den Københavnske fotograf, Sven Türck, har med denne bog givet diskussionen om psykiske fænomener et interesant tilskud. Türck har i sit laboratorium i København foretaget utallige forsøg på at komme psykiske og dermed fysiske fænomener nærmere. Bogen indeholder et rigt billedmateriale af fysiske fænomener.

.

.

.

.

Emil Borkfelt

Åbenhjertige erindringer (1975)
Emil Borkfelt har fra sine unge år været stærkt optaget af religionsforskning og parapsykologi. Hans forskning koncentrerede sig mere og mere omkring spiritismen, som han fandt tiltalende, fordi den ikke alene passede ham rent etisk, men den hvilede tillige på et uangribeligt videnskabeligt grundlag.

I 1925 blev Emil Borkfelt leder af sammenslutningen “Dansk Spiritisk Union” og senere af “Danske Spiritisters Kirkesamfund”. Ved den spirituelle verdensorganisations kongres i Hydesville, Staten New York i 1948 tildeltes han “Certificate of Service.”

.

.

Chresten R. Bonne

Syn for sagn (1909)
Et lille bidrag til belysning af spiritismen ad erfaringens vej. Bogen omhandler spiritismen i grundtræk, modstanden, forskning, mediumitet, åndelige fænomener, trance, hypnose, psykometri, materialisationer, videnskaben, teologi m.m.

Chresten R. Bonne var bror til H. E. Bonne.