At udvikle en cirkel

Først skal du spørge dig selv, hvorfor du ønsker at udvikle dine mediumistiske evner, og dernæst hvilken type af dine evner, du gerne vil udvikle. Der er mange forskellige udviklinger! Sidst men ikke mindst: Hvor stor en del af dit liv vil du bruge på at udvikle dig og hvor meget skal det fylde?

For at udvikle sine mediumistiske evner er den bedste måde at opnå resultater på at danne en cirkel bestående af en gruppe mennesker, der mødes regelmæssigt for at udvikle deres evner. Sådanne grupper er kendt under navnet åndelig udviklende cirkler og de skal ledes af én kvalificeret lærer/leder. Det skal være en lærer der forstår og som har arbejdet med sine evner via kommunikation med den åndelige verden igennem flere år!

Der er nogle grundlæggende forudsætninger, der skal være i orden, inden man starter en cirkel op – som f.eks.:

1) At finde de rigtige personer som passer sammen i kemi og temperament.

2) Lederen/læreren af cirklen skal kunne give vejledning i forståelsen af kommunikationen mellem deltagerne og hjælpe til forståelsen af alles behov for at udvikle sig i cirklen. Lederen skal lære deltagerne at åbne op og lukke ned til den åndelige verden samt have kontrol over, at alle deltagere kan beherske denne øvelse. Ligeledes skal lederen af cirklen altid starte med lidt klassisk musik samt en bøn inden arbejdet startes op i cirklen.

3) Lederen/læreren bør ikke udvikle sine egne evner i den cirkel, som de er leder af!

4) Lederen af cirklen skal til enhver tid have kontrollen over cirklen. Han/hun skal guide deltagerne i de tilfælde, hvor det behøves, f.eks. ved trance, ved healing, i filosofien eller ved andre former for udvikling. Lederen skal hjælpe deltagerne til at forstå, hvad der behøves i den pågældendes udvikling, primært for at fremme glæden ved at sidde og arbejde med ånderne.

Forholdsregler der skal tages højde for til succes i cirkelarbejde

1) Alle som ønsker at udvikle deres mediumistske evner samt sidde i en cirkel må forberede sig på de vanskeligheder, der i den grad er for at få succes i deres udvikling. Når vi udvikler os på det materielle plan kan det ses af alle, men på det åndelige plan kan det kun ses i mellem dig og dine åndelige guider/hjælpere. Der er ikke noget facit med to streger under for succes i arbejdet med den åndelige verden. For at opnå personlig åndelig udvikling er det kun med enstemmig lydighed til den spirituelle lov, der gælder og som vil fremme den individuelles udvikling.

2) Ved første møde i denne form for cirkel må lederen/læreren af cirklen tage alt ansvar i træningen og disciplinen i dette kommende arbejde. Dette inkluderer, at læreren i cirklen skal være lysvågen hele tiden og holde skarpt øje med hver enkelt elev i cirklen. Læreren skal vide, hvad der foregår og holde øje med den enkelte elevs udvikling.

3) Læreren af cirklen skal finde en fast dag, samt tidspunkt for cirklen, lad os f.eks. sige kl. 19.00 hver torsdag aften. Det betyder kl. 19.00 præcist! MEN eleverne bør mødes allerede kl. 18.30, så de kan hjælpe med stole og samtidig gøre rummet, som de skal være i, komfortabelt. Læreren bør fortælle eleverne, at de inden cirkelmødet ikke bør spise et tungt måltid mad, da det vil tage deres energi. I stedet bør de spise et meget let måltid – 3 til 4 timer før cirklen starter op. Ingen parfume eller aftershave. Løst tøj anbefales, så eleverne har det komfortabelt. Ingen dufte af nogen slags må være i rummet, for hvis ånderne kommer igennem via dufte, kan eventuelle dufte i rummet være forstyrrende og man kan ikke skelne, om det en ånd eller bare en af elevernes dufte!

4) Let klassisk musik, små buketter af duftfri blomster – rummet skal være hyggeligt og komfortabelt. Der skal tilbydes vand som deltagerne kan drikke af undervejs. Cirklen skal gøre alt, hvad den kan for at bygge en hyggelig, kærlighedsfuld, harmonisk atmosfære op imellem sig. Der skal herske dyb respekt for det, der skal til at ske i arbejdet med cirklen. Og igen, det kan ikke siges nok gange: hold lokalet, som I sidder i, fri for cigaretrøg, parfume og andre ting som kan virke forstyrrende i rummet.

5) En afslappende stund inden cirklen starter op, hvor eleverne kan tale lidt sammen om livets små mirakler, er en god idé. Vis hinanden respekt og glæd jer til at cirklen skal starte op!

6) Saml cirklen og lad eleverne finde deres plads i cirklen. Lad altid eleverne sidde på den samme plads og ved siden af de samme personer i cirklen hver gang. Cirklen starter kl. 19.00 præcist, og derefter er der ingen som forlader cirklen eller rummet. Ingen må komme dumpende ind eller gå på toilettet, tage pauser eller ryge en cigaret. Cirklens arbejde må højst tage 1 time, med en margen på 15 minutter over tiden. Derefter ”sluttes” cirklen, således at eleverne har mulighed for en pause og toiletbesøg. Pauser, rygning m.m. skal altid foregå udenfor det rum, hvor cirklen afholdes. For dem der føler, at de gerne vil hjem efter pausen, skal de have lov til at gøre det. Dem der ønsker at blive, kan blive.

7) Lederen af cirklen skal optage på lydspor alt, hvad der foregår i cirklen, og det er vigtigt at lederen fortæller eleverne at alt optages og at det derfor ikke er tilladt at sidde og hviske og tale under arbejdet. Det vil forstyrre både de andre elever men også ånderne, som jo kan bruge uafhængig stemmeføring eller andre former for lyde for at komme igennem. Derfor er total stilhed at foretrække. Det er kun i de tilfælde, hvor lederen af cirklen, før I starter op, lader jer vide, at der vil være instruktion til udvikling, og hvor begge, stemmer samt værktøjer, vil blive anvendt, at det er tilladt at tale.

8) Hver eneste uge er det lederens pligt at fortælle eleverne, hvad de skal lære den pågældende aften. Lederen skal give eleverne instruktioner i det, som de skal arbejde med. Af emner der skal arbejdes med i cirklen kan nævnes: meditation, visualisering, psykometri, automatisk skrift, automatisk tegning, trance, auraen, healing, telekinese m.v. Alle elever kan f.eks. tage et foto med af en person der er død og se, om der er en af de andre elever, der kan få meddelelser om den afdøde eller evt. kontakt med ånden og derigennem få besked. Dette skal afprøves, så man kan se om eleven kan føle vibrationsniveauerne. En cirkel er til for at man kan lære samt blive instrueret af en leder/lærer, som kan:
- assistere med den hjælp, der er nødvendig.
- forklare alt omkring det åndelige.
- forklare om filosofien bag den åndelige verden og naturens lov
- forklare forskellen på vibrationer og energier.

9) Lederen af cirklen skal have og vise forståelse overfor eleverne, samt være ansvarlig for det arbejde, der ydes i cirklen. Lederens hensigt med cirklen er at få eleverne til at arbejde og forstå deres åndelige guider/hjælpere og vigtigheden i det fremtidige samarbejde mellem elev og guide/hjælper. Lederen opgave er også at bringe elev og guide tættere på hinanden.

10) Cirklen SKAL slutte efter 1 time. Det kan være farligt at tage for meget energi fra hinanden. Det vil kun medføre at eleverne bliver trætte, og det gælder også for ånderne, som jo arbejder i deres egen energi. Det er bedre at afholde cirklen ofte end at sidde i lang tid pr. gang. På den måde vil eleverne heller ikke føle sig opbrugt på energi, og derved være til fare for dem selv, hvis de f.eks. skal køre til og fra cirklen i bil.

11) Sikkerheden for eleverne, kærligheden til hinanden og respekten for hver enkelt individ er alfa og omega, når vi taler om cirkelarbejde af denne kaliber. En god idé kan være, at læreren af cirklen en gang imellem ringer til eleverne og bare siger “Hej,hvordan går det?”. Det holder de gode vibrationer i gang og viser, at cirklens medlemmer står sammen og tænker på hinanden.