⊱ Skeptikerna

När det gäller argumentation från skeptikerna kan det vara bra att rekommendera Victor Zammits.hemsida då han har en god insikt om spiritualismen och förståelse för kommunikation. Hans synpunkter är bra och riktiga: www.victorzammit.com

Här följer den utmaning han riktat till skeptiker världen över och som ännu ingen antagit:

Min utmaning är, om det finns någon som kan motbevisa de bevis, som jag framlagt i min bok på nätet. Är de inte otvetydiga. Fördenskull har jag uttryckligen fastslagit VAD bevisen är (23 områden av bevis på livet efter döden – se index…EVP, ITC MEDIUMSKAP etc…) Nu borde alla skeptiker visa, att bevisen som jag har presenterat, inte är goda nog för att vidare undersöka etc. INGEN – ingen vetenskapsman, ingen teolog, ingen världslig/icke religiös/(sekularist) har under de sista sju åren från att jag presenterat bevisen varit i stånd till att motbevisa de framlagda objektiva bevisen för att det finns ett liv efter döden.

Marion – vad som är VIKTIGT, är, att INGEN under de sju år som har gått har varit i stånd att motbevisa, motsäga, hävda, eller visa, att jag har fel i något av de 21 forskningsområden med bevis jag har på livet efter döden. Jag har uttryckligen fastslagit, att bevisen gärna skall vederläggas – men INGEN vetenskapsman eller skeptiker har visat mig, att mina bevis inte är giltiga.

Miamiskeptikern, som jag kallar Zwinge (hans riktiga namn) fortsätter med att tala om för folk om mitt erbjudande ‘ ingen kan bevisa det motsatta.’ Det är en uppenbar lögn till för att vilseleda, desinformera och för att förvirra folk. Ingen får veta något om att bevisa det motsatta – men att visa varför de framlagda bevisen inte kan hålla- det är en stor skillnad…
Jag utmanade – SKEPTIKERNA med MAIL i Danmark. lustigt, men de svarade inte!! Det är värt att notera – och du kan nämna detta när som helst – varför svarade de danska skeptikerna aldrig på min utmaning!