⊱ Medieskap

Medier i Norden

Den spiritualistiska grundprincipen att visa/bevisa ett liv efter den fysiska döden har också i norden skapat en tradition av det andliga uttryckssätt som innefattar medier. Tyvärr har mycket kunskap om dessa medier fallit i glömska.

Vi har sedan många år sökt att samla in så mycket fakta som möjligt innan minnena bleknar och källorna faller ifrån. Idag har vi en hel del uppgifter om de danska medierna, om än långtifrån fulltaligt. När det gäller de Svenska medierna finns en del namn än så länge men levnadsbeskrivningar och fotografier saknas alltjämt. När det gäller de övriga länderna i norden är det dessvärre mycket tunt med material. Vi vill därför uppmana er kära besökare att fråga efter bland släktingar och bekanta efter namn, platser och händelser. Vi tar tacksamt emot alla uppgifter, inget är för litet eller obetydligt. Det blir ett tillskott till den allmänna historien kring spiritualismen och spiritismen.

Efterhand som vi får in uppgifter kommer vi att publicera dessa här. Här finner du lite information om medier från Danmark: Medier från Danmark