● Klarsynsdemonstration – hvad du skal vide.

Flere gange om året rejser Marion rundt i Skandinavien, for at holde workshops og klarsynsaftener, der er enormt efterspurgte. Men hvad er en klarsynsaften og hvad sker der dér?

Klarsyn er et form for møde, hvor den åndelige og den fysiske verden samles igennem mental mediumskab. Mental mediumskab betyder, at det er mediet selv (Marion) der er i direkte kontakt og formidler beskederne videre til dem, der er mødt op. Marion åbner sig altså op for den åndelige verden ved at hæve sine vibrationer, så hendes og den åndelige verdens frekvenser kan mødes og kommunikere. Hun bliver dermed meget fintfølende over for energi og andre vibrationer i rummet, der kommer fra begge verdener. Det betyder også, at dem der møder op har et medansvar for, at energien holdes ren, så mødet kan gennemføres.

Hvad består medansvaret i?

Energien er altafgørende for, at der kan bygges bro mellem de to verdener. Negativ energi, vrede, irritation, alkohol og anden misbrug der påvirker ens egen energi, kan ødelægge energien i rummet. Har man drukket dagen forinden eller på selve dagen, og møder man op beruset, kan det også have indflydelse på Marion direkte, da der er ”skruet op” for styrken for alle hendes sanser, så hun kan opnå kontakten. Det betyder, at Marion vil kunne mærke dén alkohol eller piller man har indtaget som om, at hun selv har taget det samme, hvilket kan have konsekvenser for hendes koncentration og kommunikation. Alkoholindtag er derfor ikke tilladt hverken dagen før eller under en klarsynsdemonstration.

Når Marion opnår kontakt og begynder at beskrive ånden der er trådt frem, skal man give sig til kende og løfte hånden i vejret, hvis man genkender beskrivelsen. Man får en mikrofon så Marion kan høre, hvad man siger. Er der flere der kan genkende beskrivelsen, vil Marion begynde at finde ud af, hvem der er den rigtige modtager og det kræver blandt andet, at hun får lov til at høre ens stemme. Vær søde ikke at holde jer tilbage. Vi har før oplevet at folk ikke tør at sige noget i øjeblikket (men skriver senere en privat besked) og Marion efterlades dér uden en modtager og kæmper fordi hun ved, at ånden tilhører én tilstede, der har valgt at forblive tavs. Det er frustrerende for både den åndelige verden, Marion og alle andre, der er mødt op den aften.
Elekronik
Telefoner, ipads osv. skal være slukkede eller i det mindste være på flytilstand, så man ikke kan blive forstyrret. Derudover sendes der hele tiden signaler til og fra telefoner, der også skaber forstyrrelser i energien i rummet.
Bliv siddende
Børn under 14 år er ikke tilladt under en klarsynsdemonstration da vi har erfaret, at de kan begynde at kede sig, bliver urolige og farer rundt i salen, hvilket forstyrrer alle andre tilstede og kan atter sætte en dæmper for den nødvendige energi. Da Marion er et fysisk medium betyder det, at der også kan forekomme fysiske fænomener som den åndelige verden vil vise. Er der børn tilstede, vil den åndelige verden ikke skabe fænomenerne, for ikke at skræmme dem.
Lad børnene blive hjemme
Børn under 14 år er ikke tilladt under en klarsynsdemonstration da vi har erfaret, at de kan begynde at kede sig, bliver urolige og farer rundt i salen, hvilket forstyrrer alle andre tilstede og kan atter sætte en dæmper for den nødvendige energi. Da Marion er et fysisk medium betyder det, at der også kan forekomme fysiske fænomener som den åndelige verden vil vise. Er der børn tilstede, vil den åndelige verden dog ikke skabe fænomener, for ikke at skræmme dem.
Start dagen med et smil
Har man nogle bekymringer, så gør hvad I kan for at få sat dem på pause eller afklaret, inden en klarsyn. Morgenen, hvor mødet skal finde sted, gør noget, der gør jer glad. Sådan påbegynder i opbyggelsen af dén energi, Marion vil skulle bruge dén aften, for at få kontakt. Dans, syng, gå en tur, skru op for musikken hjemme, kig på solopgangen eller noget helt andet, så længe det giver jer glæde. Mødet med den anden verden skal være et glædeligt ét af slagsen, hvor vi genforenes, bare for en stund, med dem, vi elsker og holder af på den anden side, så vær glade og mød dem med et smil og en taknemmelighed over, at det kan lade sig gøre og at de har taget rejsen her til vores verden for at bevise endnu en gang, at der er liv på den anden side.