● Klarsynsdemonstration – hvad du skal vide.

Et møde med den åndelige verden

Flere gange om året rejser Marion rundt i Skandinavien, for at holde workshops og klarsynsaftener, der er enormt efterspurgte. Men hvad er en klarsynsaften og hvad sker der dér?

Klarsyn er et form for møde, hvor den åndelige og den fysiske verden samles igennem mental mediumskab. Mental mediumskab betyder, at det er mediet selv (Marion) der er i direkte kontakt og formidler beskederne videre til dem, der er mødt op. Marion åbner sig altså op for den åndelige verden ved at hæve sine vibrationer, så hendes og den åndelige verdens frekvenser kan mødes og kommunikere. Hun bliver dermed meget fintfølende over for energi og andre vibrationer i rummet, der kommer fra begge verdener. Det betyder også, at dem der møder op har et medansvar for, at energien holdes ren, så mødet kan gennemføres.

Hvad består medansvaret i?

Energien er altafgørende for, at der kan bygges bro mellem de to verdener. Negativ energi, vrede, irritation, alkohol og anden misbrug der påvirker ens egen energi, kan ødelægge energien i rummet. Har man drukket dagen forinden eller på selve dagen, og møder man op beruset, kan det også have indflydelse på Marion direkte, da der er ”skruet op” for styrken for alle hendes sanser, så hun kan opnå kontakten. Det betyder, at Marion vil kunne mærke dén alkohol eller piller man har indtaget som om, at hun selv har taget det samme, hvilket kan have konsekvenser for hendes koncentration og kommunikation. Alkoholindtag beder vi jer lade være med under klarsynsdemonstration og op til.

Deltag aktivt
Når Marion opnår kontakt og begynder at beskrive ånden der er trådt frem, skal man give sig til kende og løfte hånden i vejret, hvis man genkender beskrivelsen. Svar tydeligt: JA, NEJ eller MÅSKE! Man får en mikrofon så Marion og alle andre kan høre, hvad man siger, så husk at den skal op til munden og ikke ned til maven. Er der flere der kan genkende beskrivelsen, vil Marion begynde at finde ud af, hvem der er den rigtige modtager og det kræver blandt andet, at hun får lov til at høre ens stemme. Stemmen er også vigtig fordi den udsender en vibration, som giver Marion energi til at holde fast i kontakten. Vi forstår at nogle kan blive overvældet over at de får en besked, men giver man ikke energi til kontakten og sidder uden at svare, gør man det sværere for Marion. “Ja”, “Nej” eller ”Måske” er nødvendigt. Vær søde ikke at holde jer tilbage. Vi har før oplevet at folk ikke tør at sige noget i øjeblikket (men skriver senere en privat besked eller går op til hende efter klarsyn for at sige, at beskeden faktisk var til dem). Marion efterlades dér uden en modtager og kæmper fordi hun ved, at ånden tilhører én tilstede, der har valgt at forblive tavs. Det er frustrerende for både den åndelige verden (der nogle gange må gå uden at få givet deres besked fordi ingen ville tage imod den), samt er det frustrerende for Marion og alle andre, der er mødt op den aften
Elekronik
Telefoner, ipads osv. skal være slukkede eller i det mindste være på flytilstand, så man ikke kan blive forstyrret. Der sendes hele tiden signaler til og fra telefoner, der kan skabe forstyrrelser i energien i rummet. Vi oplever ofte, at selvom vi beder telefoner blive slukket lige før klarsynet går i gang, gør nogle det alligevel ikke og de ringer under klarsynet. Er du bange for du ikke kan huske din kode til at tænde den igen, så sæt telefonen på flytilstand (ikke kun lydløs). Vi beder jer respektere det.
Lad børnene blive hjemme
Børn under 14 år bedes blive hjemme under en klarsynsdemonstration da vi har erfaret, at de kan begynde at kede sig, bliver urolige og fare rundt i salen eller græde, hvilket forstyrrer alle andre tilstede og kan sætte en dæmper for den nødvendige energi. Da Marion er et fysisk medium betyder det, at der også kan forekomme fysiske fænomener som den åndelige verden vil vise. Er der børn tilstede, vil den åndelige verden ikke skabe fænomener, for ikke at skræmme dem.
Efter klarsynet

Når Marion afslutter klarsynet, er der nogen der kommer op og hilser på hende, får signeret sin bog og tager billeder. Nogle af dem der har fået en besked fra den anden side, kommer også efterfølgende op for at spørge mere ind til kontakten. Det sidste vil vi gerne bede folk lade være med. Marion er træt efter sådan en aften og kan ikke bruge ekstra tid på yderligere private spørgsmål. Hun gav den besked hun skulle mens hun arbejdede og derefter afsluttes kontakten. Tag imod beskeden når du får den og tag den med dig. Lad Marion derefter få ro. Billeder eller signeringer er okay, men respektér at hun er træt og bed ikke om svar på andre spørgsmål. Tak!

 

Sidst, men ikke mindst – nyd oplevelsen og byd den åndelige verden velkommen! :-)