● Påsken og Spiritismen

Marionspiritist

Påsken er en religiøs fejring af Jesu genopstandelse. Spiritismen, som helt simpelt er troen på liv efter døden og åndelig kommunikation, er ikke bundet til nogen religion, og derfor heller ikke til deres regler. Med det sagt, betyder det ikke, at Spiritister ikke ser pointen i påsken – tværtimod. Jesu ”genopstandelse”, eller tilbagevenden til den åndelige verden efter et fysisk liv på jorden, kan Spiritister i den grad godt forholde os til.

Burde man som spiritist derfor fejre påsken? Hvad siger spiritismen i det hele taget om korsfæstelsen og Jesus?

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at fordi Spiritismen ikke hører under nogen religion, eller religiøse dogmer, så har man friheden til at fejre hvad end man vil og selv bestemme, og man vil være kristen, buddhist, islamist og Spiritist tilsammen, eller blot spiritist og intet andet. Det blander Spiritismen sig ikke i, for dér respekteres folks frie vilje i alle aspekter af deres liv

 

Jesus og åndeverdenen

Jesus er en anerkendt figur inden for Spiritismen, dog i form af et medium, der kunne tale med ”de døde” (husk, at ”døden” kun forbindes med den fysiske krops død, og ikke hele ens bevidsthed og ånd), samt i form af en healer, der kunne kurere de syge og svage. Åndeverdenen, der har talt til os gennem fysiske cirkler, bekræfter også Jesu eksistens, men understreger også, at han er én af de mest højtudviklede ånder, og er derfor på en hel anden åndelig plan i deres verden, og ses derfor ikke af alle. Det er sådan, at åndeverdenen er delt op i forskellige frekvenser og vibrationer, som man også mere billedligt kan forklare som forskellige ”etager”. Alt efter hvor udviklet man er, hvordan man har levet sit liv og har været over for sig selv og andre, ender man på tilsvarende ”etage” i den åndelige verden. Det er simpelthen ikke muligt for en, der har levet et mørkt, ondt, egoistisk og dårligt liv, at leve på en vibration (etage) i den åndelige verden, der består af stærkt lys og kærlighed -Vedkommende vil ikke kunne holde vibrationen ud, enkelt sagt. Jesus er på én af de øverste ”etager” og også blandt de eneste af de højtudviklede ånder, der nogensinde har valgt at blive reinkarneret, ifølge beskeden vi fik.

Når vi selv mister én, der står os nær, mindes vi også naturligt deres to datoer: fødsel og død. Det er der intet forkert i, og det samme gælder Jesu liv (Jul og påske). Ifølge Lukasevangeliet, eksisterede der allerede en form for kulturfest på samme tidspunkt, mens Jesus levede. Derfor kan man sige, at ”påsken” eksisterede før Jesus, men at kirken, over tid, har givet festen en ny betydning.

 

Dommedag:

De kristne kirker påstår, at Jesu genopstod fysisk, med kød, blod og sjæl, samt at alle en dag ligeledes vil genopstå og blive dømt og ”sorteret”, alt efter deres liv og gerninger. Et menneskes logik og fornuft, vil afvise sådan en teori, da det jo er fysisk umuligt og moralsk uretfærdig, vil nogen mene, for hvem er i det hele taget kvalificeret nok til at tage de beslutninger og dømme sådan?

 

Maria Magdalena og Jesu materialisation

Inden for Spiritistisk fænomenologi, er det ganske almindeligt at have opnået kontakt med dem, der ikke længere besidder en fysisk krop (ånder). Under fysisk mediumskab går man et skridt videre, og ikke bare får kontakt, men også materialisationer (ser, kan tale og røre ånden, som var de lige så fysisk levende, som os). Hvordan det hænger sammen med historien om Jesus, er følgende:

Da Maria Magdalena, efter Jesu var lagt til hvile, besøgte hans gravsted med blomster og for at bede, var stenen ind til graven skubbet til side. Jesus viste sig for Magdalena, og her er det, at der er fundet en materialisation sted. For at sådan en materialisation kan ske, skal ektoplasmiske væsker udtrækkes fra ”de fysisk levende”, for at en ånd, der jo er uden krop, kan bygge sig op og vise sig fysisk for alle. Videnskabsmænd har siddet med under fysiske seancer over de sidste 100 år, og har selv set, rørt og dokumenteret for ektoplasma. Der er desværre, som i alle andre brancher, også fundet snyd sted, hvor falske medier har medbragt lagener for at kopiere ektoplasma, men er så blevet afsløret, hvilket hver gang er et slag for de ÆGTE medier, der  virkelig er i stand til at producere ektoplasma. Medier er derfor blevet bundet fast til stole, holdt i hånden, kontrolleret i alle kroppens åbninger osv. inden en seance, for at man var sikker på, at de ikke skjulte stykker stof på sig, som de kunne snyde med.

Hvad dette ektoplasma nemlig gør, er først at blive taget fra mediet, og de andre tilstede under en seance, for derfor at blive sat sammen igen på en måde, så ånderne kan bruge det. Det er altid først i mere flydende form, men som det bygger sig mere og mere op, bliver det både tykkere og stærkere, for til sidst at danne et lagenlignende stof, som ånderne kan ”pakke sig ind i” og bygge en synlig krop (se billeder under fysisk mediumskab øverst på siden). Ser man på de religiøse skrifter, er Jesus netop iført hvide klæder, når han viser sig for Magdalena, og senere igen for sine disciple efter 40 dage.

Dette er ikke en forklaring, som religioner vil støtte op omkring, selvom det ganske vist er noget, der stadig sker i dag. Tværtimod prøver religioner at holde deres tilhængere væk fra spiritister, fordi  de er bange for, at deres religion sådan vil miste opbakning, dog dukker der alligevel mange troende, kristne op i de spiritistiske kirker, for at modtage beskeder fra deres egne afdøde gennem medier, på trods af, at åndelig kommunikation forbydes af deres egen religion.

Konklusion

Selvom religionerne ikke er helt enige med Spiritister, og taget i betragtning af, at påsken nu er kendt som en Kristen, og altså religiøs, fejring, betragter spiritismen stadig påsken, som en stor transformation, en sejr for livet efter døden og Jesu sidste lektion hvor han viste, at på trods af en manglende fysisk krop, så fortsætter man stadig med at leve, også selvom det er i en anden dimension. Denne overgang fra fysisk til ånd, sker også omgående ifølge den spiritistiske filosofi, og derfor anerkender man ikke  ”døden”, som andet end en overgang, da ånden aldrig dør, men bare mister et hylster, som er nødvendigt for et tidsbegrænset, fysisk liv.

 

jesus-resurecion-tomb