● Ektoplasma, Norsk

Ektoplasma – The Spirit Cloth

Av Monica Haugen 2014

http://www.spiritusomni.com/Ektoplasma—The-Spirit-Cloth.html

Helt siden den moderne spiritismens yngre dager har det vært hevdet at det er en fysisk substans som ligger til grunn for alle fysiske fenomener, og at denne substans ser ut til å komme fra mediet.

Denne substans omtales gjerne i vendinger som en hvit, delvis lysende, spindelvevslignende masse som siver ut fra mediets kroppshuler og ut i seanserommet hvor den fortettes og legger seg i folder som var den et stykke tøy, hvoretter den blir liggende en stund og pulsere som trekker den været, før den gradvis reiser seg, og hvorfra ånden stiger frem…

For at læse videre, tryk her.