● Afdøde berømtheder manifesterer sig under fysiske seancer

Fysisk mediumskab har ændret sig over de sidste 15 år, og særligt gennem det sidste år har folk, der har deltaget i fysiske seancer, stillet seriøse spørgsmålstegn til det, der foregår.

Det største spørgsmål der igen og igen dukker op er: Hvorfor er det kun afdøde berømtheder der kommer igennem til os?

Stjernerne der underholdt os, da de levede blandt os, havde deres berømmelse os ære, og det fortsætter nu i døden. Det virker som om, de ikke har fået nok af denne idol-dyrkelse.

Der findes adskillige førstehåndsberetninger fra fysiske seancer, hvor deltagerene har kunnet møde berømtheder. Michael Jackson har danset og sunget. Loius Armstrong har i mange år talt og sunget. Nat King Cole, Winston Churchill, Freddie Mercury og mange andre kendte mennesker har også underholdt under seancerne.

Det er som om vores kære afdøde familiemedlemmer og venner er kommet i anden række. Men kigger vi på fortidens vidunderlige fysiske mediumskab, var det vores egne kære, der kom for at genforenes med os. Kun sjældent viste kendte personligheder sig – og da ønskede de ikke nogen form for forherligelse.

Fysiske seancer i dag foregår hovedsageligt i mørke. Enkelte gange i så svagt lys, at det er umuligt at se godt efter. Vores sanser er afskåret. Primært er vi overladt til høre- og følesansen. Men hvordan kan vi vide os sikre på, at de berømtheder, vi har mødt/hørt, virkelig er dem? Hvilket bevis har vi? Og hvad er meningen med, at berømtheder kommer igennem for at underholde og tale til os, når vi ikke i levende live har haft relation til dem?

I den 2 minutter korte video nedenfor ser og hører vi den ægte levende Michael Jackson, Nat King Cole, Whitney Houston & Louis Armstrong, som vi kender dem. Eller gør vi?

Nej, det gør vi ikke. Det er rigtig gode imitatorer/efterlignere!

Hvis disse fire efterlignere i levende live og oven i købet i rimelig god belysning, kan gøre det SÅ godt, hvad kan ånderne – der ikke er underlagt samme begrænsninger som mennesket – så ikke præstere?

Det sørgelige er, at vi bliver latterliggjort at skeptikere og folk der seriøst undersøger det åndelige og det fysiske mediumskab. For hvis afdøde berømtheder kan komme igennem til os så let, hvorfor kommer videnskabsmænd, forskere, fysiske, ingeniører, læger m.v. ikke til os og hjælper os med at kurere sygdomme og gøre verdenen til et bedre sted?

En dame, der arrangerer fysiske demonstrationer, begrundede berømthedernes underholdning under seancerne med, at de er med til at løfte vibrationerne og skabe en glad stemning.
Men hvad har det at gøre med at bevise livets fortsatte eksistens efter dette vores jordiske liv, når vi kan læse alt om deres liv i bøger og blade?

Jorden har ikke kun én slags mennesker. Det samme gælder for åndeverdenen. Også her findes der lavtstående ånder, der fører andre bag lyset og lever af snyd og bedrag. De er kendt som “jordbundne ånder”, der nægter at slippe deres ego og jordelivets materialistiske goder. Jordbundne ånder kan føre mennesker bag lyset og på snedig vis udrette skade, hvis ikke man er opmærksom og passer på.

Lavtstående ånder har stor mulighed for at foretage fysiske og psykiske indvirkninger på os. De sætter en mentalt indtryk i os. De så at sige manipulerer med vores psyke. Det kan være tilfældet under sådanne fysiske seancer. De får os til at tro, at det virkelig er disse berømtheder, vi har oplevet.

De fysiske fænomener er rent faktisk ægte, men de bliver bare ikke udført af lyse, gode ånder.

Den nu afdøde danske præst “Christensen” skrev den 20. maj 1938 med automatskrift gennem Einer Nielsen: “Du må også fortælle, at det er en stor misforståelse, når man tror, at spiritister kun har forbindelse med ånder for underholdningens skyld. Spiritismen er kun for undersøgelse, en videnskab der vil grundfæste vores tro“.

Fuldt materialiseret pastor Christensen fotograferet sammen med pastor Martin Liljeblad under en seance med Einer Nielsen.

For at finde årsagen til denne form for mediumskab, må vi kigge på udviklingen af mediummerne. Fordi når et medium bliver styret af sit ego, penge og behov for at blive set op til som noget særligt, og hvis vedkommende er uærlig, hvad og hvem tiltrækkes så ikke i det fysiske mediumskab?!

Ånder fra lysere planer har fortalt, at de græder tårer, når de ser, hvad der sker rundt omkring i verden hos menneskene, hvor respekt, tålmodighed og næstekærlighed næsten er forsvundet sammen med troen og visheden på det gode og lyse.

Bønnens magt er enorm, og fra åndeverdenens side bliver der gjort meget ud af at fortælle os, hvor meget vigtigt det er at bede en dybtfølt bøn inden enhver seancestart med tak til Gud (navnet Gud er blot ét af navnene for den store ånd, der er kilden og kraften til alt liv) Bønnen er  beskyttelse og nøglen, der lukker op for døren til åndeverdenen.