● De problematiske følger ved at afholde seancer i mørke

Det er et meget stort problem for mennesker i dag, at de fleste seancer i fysisk mediumskab bliver afholdt i mørke. Det er begrundet med, at lys vil skade både medium og ånder.
Der må dog være andre måder at bringe seancer ind i lyset på. F.eks. kan man benytte sig af rødt, blåt eller andre farvede lys, så seancedeltagere kan blive i stand til at observere hvad der foregår under seancen.

Det danske fysiske medium, Einer Nielsen som døde i 1962, forklarede mig i 1990, at man i åndeverdenen er i færd med at producere en ny form for lys. Det blev kaldt ILLUMINATION (oplysning), lys som ikke skader mediummer eller ånder.

Mange som deltager i seancer er mistænksomme over for snyd, specielt nu om dage, hvor viden har erstattet overtro og andre grundlæggende ideer omkring kommunikation med ånder.
Jeg forstår godt hvorfor mediummer er nød til at arbejde inden for de egenskaber de besidder, men hvis de starter med at arbejde i mørke vil det have indflydelse på hele deres udvikling.
Hvorimod hvis de starter deres udvikling i lyset vil hele deres mediumskab udvikle sig i lyset.

Nogle mediummer binder sig selv fast til stolen for at bevise over for seancedeltagerne at de er ude af stand til at komme fri under seancen, men desværre beviser det intet når seancen bliver afholdt i mørke for ingen kan se noget… Andre mediummer har et svagt rødt lys tændt i kabinettet under seancen. De beder sitterne om at kontrollere at de stadig er fastgjort til stolen under seancen.
Yderligere laver nogle mediummer kontroleftersyn af fastgørelse midtvejs i seancen.
Ét medium er begyndt at arbejde i lyset, og andre eksperimenterer nu med lyset som er udviklet i åndeverdenen.

Det er mit ønske, at personer der deltager i seancer vil være med til at føre arbejdet ind i lyset og udvikle det fysiske mediumskab så der ikke længere kan sættes spørgsmålstegn ved de hændelser der opleves. IKKE MERE MØRKE…!

Jeg er en af de få personer, som har oplevet fysisk mediumskab med dannelse af ektoplasma som udviklede sig til formen af en afdød ung mand, hvorefter han svævede over til sin mor og talte til hende…

Dette er fysisk materialisation, og hvad det hele drejer sig om. Før i tiden blev det udført regelmæssigt i det røde lys.

Når spørgsmålet om snyd i seancerummet opstår, skal vi huske, at det er på grund af mørket at spørgsmålene kommer; det har altid været problemet ved fysisk mediumskab.

Nogle mediummer er desværre blevet afsløret i at snyde, men heldigvis har det ikke stoppet pionererne i at fortsætte deres evige arbejde for at fremme arbejdet med fysisk mediumskab.

Med al den moderne teknologi vi har nu til dags, er det i dag nemmere for os at afsløre snyd. Infrarødt kamera og lignende avanceret udstyr kan nemt placeres under stolene og opfange stemmer, lyde og bevægelser i rummet og gengive tydelige optagelser af hvad der foregår i mørket.
Før i tiden var bekymringen om, at mediummet kunne tage skade, men vi ved i dag, at brugen af infrarødt kamera kan bruges uden at gøre skade på mennesker.
Militæret benytter sig af disse muligheder, hvorfor kan vi ikke gøre det samme?

Ødelæggende anklager om snyd fra skeptikere bliver udtalt med mellemrum, når et medium er blevet opdaget mens han/hun har bevæget sig rundt i det mørke seancerum.  Dette er forståeligt, men ind imellem må vi erkende, at det ikke nødvendigvis er bevis på snyderi. Eksempelvis er der historiske beviser på, at mediummer har bevæget sig rundt i seancerummet med ektoplasma viklet omkring sig på grund af mangel på energi til at opbygge en separat materialiseret krop. Disse bekendtgørelser kommer både fra åndeverdenen og fra mediummer.

Skeptikere omtaler altid, at fænomenet er blevet afsløret når lyset er blevet tændt og mediummet er blevet opdaget udenfor seancerummet. I nogle tilfælde har mediummet så påstået, at en ondsindet ånd havde fået tilladelse til at komme igennem. Her er spørgsmålet så: ”Hvordan har denne ondsindede ånd fået tilladelse til at komme igennem i en fysisk cirkel”?

Det er næsten umuligt at identificere hvilke type fænomener der opstår, hvis mediummets placering er ukendt, og endnu sværere når seancen foregår i mørke.

 Hvad er virkelig nødvendigt ved denne form for mediumskab? – Større viden!

Større viden vil være med til at afværge de ødelæggende påstande der kommer fra personer, som ikke har den fulde indsigt i, hvad der kan opleves af fænomener i et seancerum.

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at hvis snyderi bliver opdaget og bekræftet, så skal det offentliggøres.

I mine øjne er der alt for mange løse ender, og jeg tror, at det eneste vi kan gøre er at skrive om og forklare, hvad vi lærer og oplever og lægge al vores tillid i hænderne på vores guider.

Når det er gået galt, både før i tiden og nu, hvorfor bliver vores mediummer ikke advaret?

Vi har tillid til at vores guider ved alt, og at de gør alt, hvad de kan for at beskytte os, men i nogle tilfælde kan de ikke.  – Hvorfor kan de ikke det? Det er et spørgsmål mange stiller.

Spiritismen har til stadighed lidt under dårlig omtale, fordi den er blevet sammenkædet med mørket. Mørket er altid blevet associeret med ”dårligdom”, så hvorfor skal vi ikke føre spiritismen ind i lyset og udvikle og undersøge fænomenerne i lyset?

Det glæder mig at vide, at nogle cirkler nu er startet med at sidde i lyset, så forhåbentlig bliver vi snart i stand til at give svar på de mange fornuftige spørgsmål der bliver stillet.

Vi kan ikke længere nøjes med at svare: ”Det er fordi…”.

Vores verden i dag har plads til moderne teknologi i seancerummet!

Marion Dampier-Jeans.