● Snyd inden for fysisk mediumskab

Når elever melder sig til mine workshops, er det for at lære om ansvaret og loyaliteten til åndeverdenen og Gud samt prøve at forstå nogle af kompleksiteterne og de situationer man kan komme i.

Mediumskab er blevet en moderne måde at blive hurtigt kendt på. Medier har ikke længere tålmodigheden til at gennemgå den udvikling, der opfordres til fra åndeverdenens side, for det tager tid… ofte meget lang tid at udvikle sig til et seriøst og brugbart niveau. Denne udvikling stopper ej heller. Aldrig kan man som medie blive færdigudviklet, da det er en livslang proces!

Elever i dag har ikke tiden til at sidde i cirkler og udvikle deres evner, men vælger i stedet at tage et weekendkursus eller workshop, og herefter er de kvalificerede medier, clairvoyante healere m.v.
Jeg er i chok over at læse, hvad medier har lært på disse kurser og workshops. De skilter højt med hvilke kurser, navnene på lærerne og skolerne de har gået på. Men hvad har disse undervisere, som er medier, selv lært?? –et spørgsmål jeg bliver stillet af mange mennesker!

Problemet starter ved at tro, at der findes en uddannelse, hvor man efter endt ”beståelse” får et diplom til at hænge på væggen. Nu kan man pludselig blive uddannet inden for spiritistisk mediumskab!
Jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvordan medier kan annoncere med at de underviser i fysisk mediumskab og hvor de har denne viden og erfaring fra, når de aldrig selv har siddet for udviklingen i en fysisk cirkel gennem mange år?
Hvor ligger respekten, ansvaret og seriøsiteten i dette? –ikke kun over for eleverne men i lige så høj grad over for åndeverdenen, som følger vores udvikling.

Det er blevet populært at undervise eller sidde for fysiske fænomener uden at have forståelse for det ansvar det indebærer og de forskelligheder, der er inden for denne udvikling. De har aldrig siddet i mange, mange år for at studere dette, ej heller har de siddet med i nogle af de bedste fysiske eksperimentale cirkler.

På mine workshops fortæller jeg om, hvad der taler for og imod at arbejde i henholdsvis en fysisk og mental cirkel.
Jeg advarer mod snyd og bedrag, der kan foregå, og mod ønsket om at stille sig op og blive et kendt medium i fjernsynet på kort tid.

Igen og igen har jeg advaret mod dette og mange gange har jeg talt for døve øre. Med ét har de sagt ja til at medvirke på tv og er her blevet taget for snyd…

Nu er vi atter kommet i nyhederne, på grund af et medium atter bevidst har valgt at snyde i en fysisk cirkel.
Det er anden gang at to unge mediumer har gjort dette og dermed gjort åndeverdenen, den spiritistiske organisation og deres medstuderende til skamme.

Det er i sandhed sørgeligt, når det sker, fordi hele bevægelsen bliver skåret over en kam, og den negative omtale forhindrer dem, der ellers ville være interesserede i at blive involveret.

Folk der demonstrerer fysiske fænomener (trompet, lidt trance og uafhængig stemme) ”for sjov” står blot ved begyndelsen af ”udgangspunktet” af deres udvikling, og de må anerkende at deres videre udvikling stadig vil fortsætte, indtil det når det punkt, hvor der ikke længere kan forekomme tvivl om ægtheden af fænomenerne, eftersom det vil være tydeligt demonstreret – og med tiden i fuldt lys.
Snyd kan fremkomme i mørket – om end udviklingen kræver, at det udvikles i mørket først.

Jeg ser, at mange forsøger sig med at lave borddans. Spørgsmålet er: Hvorfor? Hvad beviser dette? Jeg spurgte på et tidspunkt en underviser, som i sin undervisning indblandede indiansk og samisk filosofi. ”For sjov!”, lød svaret.

Der er intet der er ”for sjov”!! -når vi arbejder sammen med åndeverdenen. Der skal være en dyb forståelse og respekt for arbejdet mellem vores to verdener, der forsøger at mødes og for den undervisning der gives.

Det er sørgeligt at vi nu igen er blevet sat 10 år tilbage i udviklingen. Det er sørgeligt, at folk glemmer, hvad der gennem tiden er sket med mediumer, der er blevet taget for snyd og hvilke konsekvenser det har haft.
Spørgsmålet er, om ånderne har glemt det? Og hvilke ånder er det, at disse mediumer har tiltrukket, siden det har sket?